Fıtır sadakası ne demektir?

Fitrenin ayni olarak ödenebileceği gibi nakden de ödenebileceği belirtildi.Belirlenen miktarın asgari miktar olduğu, idealin “kişinin yaşam standartlarına göre, ailesinde günlük olarak kişi başına düşen harcamalarına karşılık gelen bir meblağın verilmesi olduğunun” tavsiye edilmesi kararlaştırıldı.