Söz taşıyanlar, cezalarını çekmeden ya da affedilmedikçe cennete giremezler.
Müslim, Îmân, 168; Tirmizî, Birr, 79.