İşçiye ücretini, alnının teri kurumadan veriniz.
İbn Mâce, Ruhûn, 4.