mevLAM nasip ETSE
Gani Mevlam nasib etse
Varsam ağlayı ağlayı
Medine'deki Muhammedi
Görsem ağlayı ağlayı

Delil yapışsa elime
Lebbeyk öğretse dilime
ıhram bezini belime
Sarsam ağlayı ağlayı

Akıtırlar hayvan kanı
Esirgemez kimse canı
şol meydanda koç kurbanı
Kessem ağlayı ağlayı

Hüccac döner yana yana
Ciğerim döndü büryana MEHMET FATİH KARAKAN
şol zemzemden kana kana
içsem ağlayı ağlayı

Derviş Yunus der can ile
Kul olmuşum iman ile
Dilim Zikr-i Kur'an ile
Varsam ağlayı ağlayı