menzile güller yağıyor
didem gibi güzeldir yar,
koşar yolunda aşıklar,
bülbüllere müjdeler var,
mezile güller yağıyor.

gül yağıyor gül yağıyor,
yağıyor menzile güller yağıyor,
yaralı gönüllere derman yağıyor,
güller yağıyor,
gavsa aşık sofilerin üstüne gül yağıyor gül yağıyor.

okuduğunla ezanlar,
üç pareden güller yağar,
yanar gözler yaşla dolar,
çifte yare güller yağar.

safa dizildiler aşıklar,
gönüllere güneş doğar,
meleklerin elinde gül var,
gavs-ı saniye gül yağar.

orada gündüz huzur kokar,
gecelerinde NUR kokar,
sofiler duayla coşar,
avuçlara güller yağar.