Çok yaşama arzûsu

Suâl: Çok yaşamayı arzû etmekte mahzûr var mıdır?Cevap: Allahü teâlâya ibâdet ve O'nun dinine hizmet için çok yaşamayı istemekte mahzûr yoktur. Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:
(İnsanların en iyisi, ömrü uzun ve ameli güzel olandır, en kötüsü de, ömrü uzun ameli kötü olandır.)[Hâkim, Tirmizî]
(Ömrü uzun olup İslâmiyete uymak, büyük saâdettir.) [Beyhekî]
(Saçını, sakalını müslüman olarak ağartan affolur.) [Müj. Mek.88]
(Cenneti istiyen, uzun emelli olmasın, dünya işleri ile uğraşması, ona ölümü unutturmasın, harâm işlemekte Allahtan hayâ etsin!) [Berîka]
Tûl-i emel sâhipleri, yâni çok yaşamayı isteyenler, dünyanın fâidesiz şeylerine, zevklerine düşkün olur, ölümü unutur, kalbi katılaşır, va'z nasîhat te'sîr etmez, sıhhatine ve gençliğine aldanır. Tûl-i emelden kurtulmak için bu sebepleri yok etmek lâzımdır. Ölümün her ân geleceğini düşünmelidir! Sıhhatin, gençliğin ölüme mâni' olmadığını unutmamalıdır! Mal, mevki hırsı ile ömrü tüketmemelidir! Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: (Allahtan utanın! Başkalarına kalacak şeyleri toplamakla vaktinizi kaybetmeyin! Kavuşmıyacağınız şeyleri ele geçirmek için uğraşmayın; ihtiyâcınızdan fazla bina yapmakla hayatınızı harcamayın!) [Beyhekî]
Ümmet-i Da'vet
Suâli: Hıristiyanlar ve dinsizler de Peygamberimizin ümmeti midir?
Cevap: Peygamber efendimize inananlara ümmet-i icâbet, inanmıyanlara da ümmet-i da'vet denir. Fakat tek başına hıristiyanlara, yahudilere ve dinsizlere ümmet denmez.