Abdullah İbni Ömer [r.a]'dan naklen et-Taberani'nin kaydettiğine göre Peygamber Efendimiz[s.a.v] buyurmuştur ki;
<Kadın hamileliğinde,doğum yapıncaya,bebeği memeden kesinceye kadar Allah yolunda hudutlarda nöbet bekleyen mücahid gibidir[Daima öylece sevap alır durur]Eğer bunlar arasında ölüverirse ona şehit ecri ve mükafatı vardır.>
Abdurrahman İbni Avf[r.a]'dan ise Efendimiz[s.a.v]'in şöyle buyurduğu rivayet olunmuş;
<Kadın hamile kaldığında,bu onun için,gündüz oruçlu,gece namazlı,rabbine teslim olmuş,mücahid bir kimsenin ecir ve mükafatı gibi manen kazanç sağlayan bir durum hasıl eder.
Doğum ağrısı tuttuğunda,hiç bir mahluk onun ne kadar çok ecir ve mükafat kazandığını hakkıyla idrak edemez.
Çocuk doğunca bebeğin her memeyi soruşunda[emişinde] veya her süt vermede anasına,bir can ihya etmişcesine sevap gelir.
Çocuk büyüyüp memeden kesilme zamanı gelince vazifeli melek her iki omzuna vurarak der ki;,
Haydi günahın kalmadı,pak oldun,haydi işe [hayata] günahsız olarak yeniden başla...>