Dört büyük meleğin görevleri

Dört büyük meleğin isimleri Dört büyük meleğin görevleri
Dört büyük melek hangileri
Dört büyük meleğin görevleri
Dört büyük meleğin isimleri
* Cebrail: Vahiy meleğidir Allah’tan aldığı buyrukları, emirleri peygamberlere iletmekle görevlidir
* Azrail: Eceli gelen insanların ruhlarını teslim alır Melekü’l-Mevt, yani, ölüm meleği adı da verilir
* Mikail: İnsanların rızıklarını ulaştırmak ve Allah’ın iradesine göre tabiat olaylarını düzenlemekle görevli melektir
* İsrafil: Kıyamet günü, Sur borusunu üfleyecek olan melektir