Bütün canlıların doğuştan getirdiği amaçları vardır. Bunu en güzel şu şekilde açıklaya biliriz. Kendini olduğu gibi gerçekleştirmektir.

Bazı çocuklar, öğretmen tahtada anlatır, öğrenciler sırada otururlar ve anlatılanları dinlerler. Tahtada yazılanları sessizce defterlerine geçirirler. Bunlar öğretmenden izinsiz konuşamazlar.

Eşit olmayan insanlara eşit davranmaktan daha büyük eşitsizlik yapılamaz.

Adınızı biliyor musunuz? Adınızı bilmenizin önemini de biliyor musunuz? Adınız sizi bulunduğunuz bölgede yaşamanızı sağlayan değerdir. Adınızı bilmeniz kadar önemli olan şeylerden biriside çocuğumuzun veya kendimizin yeni, zor kavramları nasıl öğrendiğidir. Bu da kendimizin ve çocuğumuzun hayatını kolaylaştırır. Belki bu değer adımızı iyi bilmekten daha önemli olabilir. Çünkü adımızı doğduktan sonra kazanmamıza rağmen, öğrenme şeklimiz doğuştan gelir.

Hayatınızda size ve çocuğunuza anlamsız gelen pek çok şeyler vardır. Sisin ve çocuğunuzun öğrenme şeklini öğrenmek daha önce anlam vermediğiniz şeylere anlam vermenizi sağlayacaktır. Bu da size ve çocuğunuzun çevrenizle daha iyi ilişkiler kurmanızı sağlayacaktır.

Öğrenme şekliniz değiştiremeyiz ama öğrenme şeklimizi bilmemiz sizin ve çocuğunuzun hayatını değiştirir.

Öğrenme şekli; her insanın yeni ve zor kavramları öğrenmeye hazırlanırken, öğrenirken ve hatırlarken farklı ve kendine özgü yollar kullanmasıdır.

Şimdisize bu öğrenme yollarını tanıtacağım bunları tanıtırken siz de kendinizin ve çocuklarınızın hangi öğrenme şekli ya da şekillerine sahip olduğunu belirleyin ki size faydalı olabileyim.

GÖRSEL ÖĞRENME
· Görsel öğrenmeye sahip kimseler genellikle yaşamlarında titiz olmaya çalışırlar.

· Karışık ve dağınık durmaktan uzak dururlar. Bu şekildeki ortamlardan rahatsız olurlar.

· Çalışma masalarının üzeri genlikle düzenlidir.

· Bu özelliklerinden çevresindekilerden hep ödül alırlar.(ne kadar düzenli bir çocuk…)

· Bu öğrenme şekline sahip kimselere ders görsellerden yararlanılarak anlatılmalıdır.

GÖRSEL ÖĞRENMEYE SAHİP KİŞİLERİN GÜÇLÜ YANLARI
· Gördüklerini okuduklarını hatırlarlar.

· Okumayı çok severler. Resimlerle ve sözcüklerle düşünürler.

· Kişileri anlatılanlarında, net ve görüntülere yer verirler. Bundan da zevk alırlar.

· Yüzleriyle hatırlarlar.

· Planlı ve programlıdırlar

· Liste yaparlar.

· Her şeyin görünüşüne daha çok önem verirler.

GÖRSEL ÖĞRENMEYE SAHİP KİŞİLERİN ZAYIF YANLARI
· İşittiklerini uzun süre hatır da tutamazlar.

· Bir şeyi not almazlarsa huzurları olmaz.

· Bilgiyi yazınız algılayamazlar.

· İsimleri hatırlayamazlar.

· Görsellerle zenginleştirilmeyen anlatımlardan hoşlanmazlar.

· Dağınıklıktan ve düzensizlikten rahatsız olurlar.

İŞİTSEL ÖĞRENME
İşitsel öğrenmeye sahip kişiler erken konuşmaya başlar. Sohbet etmeyi severler. Birlikte çalışmaktan zevk alırlar. Sessiz okuma yerine sesli okumayı tercih ederler. İşittiklerini daha iyi anlarlar. Kavramları öğrenirken başkalarının anlatmasını her şeye tercih ederler. Grupla veya ikili severler.

İŞİTSEL ÖĞRENMEYE SAHİP OLAN KİŞİLERİN GÜÇLÜ YANLARI
· Yazarken konuşurlar.

· Uzun anlatımlar da bile sıkılmadan anlatılanları anlayabilirler.

· Çok iyi hatip olurlar.

· Müzik hatırlamalarında yardımcı olurlar.

· İsimleri akıllarında tutarlar.

İŞİTSEL ÖĞRENMEYE SAHİP KİŞİLERİN ZAYIF YANLARI
· Gürültüyü sevmezler

· Resimlerden ve resimli anlatımlardan rahatsız olurlar.

· Okuma yerine dinlemeyi tercih ederler

· Yazılı sunu yerine anlatım sunularını tercih ederler.

KİNETİK-DOKUNSAL ÖĞRENME ŞEKLİ
Çok hareketlidirler. Yerlerinde duramazlar. Sürekli hareket etmek isterler.

Okulda genellikle tahtayı silen pencereyi kapatanın kendisi olsun ister.

Uzun süre hareketsiz kalmak çevresindeki olup bitenlerden onları koparır. Hareketlerine anlamlı şekiller verilmezse problem çıkarırlar.

Kalıplaşmış eğitim sistemimizde istenilmeyen öğrenci modelidir. Çünkü tahta-tebeşir-öğretmen sisteminden en az yararlananlar onlardır. Bun edenle yaramaz, tembel öğrencilerdir. Öğrenebilmek için mutlaka yapacaklar ve yaşayacaklardır.

KİNETİK-DOKUNSAL ÖĞRENMEYE SAHİP OLANLARIN GÜÇLÜ YANLARI
· Yaparak öğrendiyse hatırlar.

· Dokunma ve hareket çok önemlidir.

· Oyunlara bayılırlar.

· Deneme-yanılma yapmayı çok severler.

· Giyinme şekli rahat olmalıdır. Sportiftirler.

· Dans, koşma, yüzme, yeme, gezi, yemek pişirme onların vazgeçilmez hobileridir.

· Konuşmayı severler.

KİNETİK-DOKUNSAL ÖĞRENMEYE SAHİP KİŞİLERİN ZAYIF YANLARI
· Yapmadıkları yaşamadıkları şeyleri hatırlamada güçlük çekerler.

· Okumaktan hoşlanmazlar.
Bu öğrendiklerimizin hiçbirinin zekâyla bir bağlantısı yoktur. Herkes bu öğrenme yollarından birine ya da birkaçına sahip olabilir. Önemli olan sizin ya da çocuğunuzun hangi öğrenme sitiline ya