Resulüllah(sallallahü aleyhi ve sellem) Ashabı Kehf görmek istedi.Allahü Teala**Dünyada onları göremezsin, fakat ashabından dört kişi gidip onlara(senin) peygamber olduğunu bildirsinler.İslam dinini tebliğ eylesinler** diye vahyetti.

Peygamber Efendimiz(s.a.v) Cebrail (a.s.) ile müşavere edince,Cebrail(a.s.) dedi ki,**Ya Resulallah, mübarek hırkanızı yere seriniz, bir tarafına Ebu Bekir,bir tarafına Ömer,bir tarafına Osman, bir tarafına Ali(r.a.) otursunlar,Allahü Tealaya dua et, Süleymana (a.s.)verdiği rüzgarı senin emrine versin.**dedi. Resulallah Efendimiz(s.a.v) dua edince , o rüzgar geldi, onları götürdü.Mağara kapısına varıp, içeri girdikleri zaman, Kıtmir dirilip karşıladı.Tabasbus ederek Ashabı Kehfin bulundukları yere getirdi.Allahü Teala Ashabı Kehf uyandırdı.

Sahabiler,**esselamü aleyküm ve rahmetullahi ve berakatühü**diye selam verdiler.Onla da **ve aleykum selam ve rahmetullahi ve berakatüh** dediler.Sonra sahabiler dediler ki.;**Ey Ashabı Kehf ey yiğitler! Allahın peygamberi Muhammed bin Abdullahın size selamı var.** Ashabı Kehf **Allahın Resulü Muhammede selam olsun.İslam dinini bize bildirdiğiniz için size de selam olsun.Dini İslamı kabul ettik.Bizden Muhammed aleyhiselama selam söyleyiniz.** deyip tekrar uykuya vardılar.

BİR DAHA HZ.MEHDİ ZAMANINDA UYANIRLAR.Bunu Cebrail(a.s.) Resulüllaha(s.a.v.)haber verdi.Ashab(r.anhüm)rüzgar ile geldiler.Resulüllah onlara sual edip **Ashabı Kehfi nasıl buldunuz?** buyurunca ,onlar da vaziyeti anlatıp, selamlarını söylediler.Resulüllah dua edip **Ya rabbi, benimle ashabımı ayırma, beni ve Ehli beytimi sevenleri mağfiret et** buyurdu.

Ya Resulülah! Biz günahkar ümmetin Seni, Ehli Beytini ve Ashabını çok ama çok seviyoruz.Bizide ayrılmak istemediğin ashabına meccanen dahil ediver