Sahabelerin şakalarıNuaymân’ın Suveybit’i Şakacıktan Köle Olarak SatmasıÜmmü Seleme (Radıyallahü Anh) anlatıyor: Hz Ebû Bekir (Radıyallahü Anh), ticaret maksadıyla yola çıkmıştı. Nuaymân ile Suveybit ‘i de yanına almıştı.Bu zatların her ikisi de, Bedir Harbi’ne katılmıştı. Yol azığı Süveybit’e teslim edilmişti.Bir gün Nuaymân ona: ‘’Bana yiyecek ver’’ dedi. O da ‘’Ebû Bekir gelsin de öyle veririm.’’dedi. Nuayman komik ve şakacı biriydi.Yakınlarındaki sürü sahiplerinden birine giderek: ’’Benim çok güçlü ve kuvvetli bir kölem var, alır mısın?’’ ded.

Adam ‘’Evet, alırım.’’ dedi.

Nuayman:‘’Ancak kölem konuşmasını iyi becerir; size: ‘Ben hürüm.’ diyebilir. Eğer onun bu sözüne inanarak onu bırakacaksanız şimdiden bu işten vazgeçin.’’ dedi. Sürü sahipleri,’’Tamam aldık; kabul ettik.’’ dediler. Nuayman, Süveybit’i genç dişi deve karşılığı sattı ve develeri önüne katarak götürdü.

Sürü sahiplerine de Süveybit’i göstererek:’’ İşte köle budur; alın, götürün.’’ dedi Süveybit: ’’ Ona inanmayın, o yalan söylüyor; ben hürüm.’’ dedi ise de sürü sahipleri:’’ Biz senin haberini aldık; böyle söyleyeceğini önceden biliyorduk.’’ dediler ve Süveybit’in boynuna ip bağlayıp götürdüler.Bir süre sonra, Ebû Bekir (Radıyallahü Anh) gelip de durumu öğrenince, arkadaşlarıyla birlikte sürü sahiplerinin yanına gitti; develeri geri vererek Süveybit’i kurtardı. Medine’ye döndüklerinde de olayı Allah Resûlüne (sallallahu aleyhi ve sellem) anlattılar.Resullulah ve sahabiler güldüler. Hatta bir yıl boyunca bu olayı hiç unutmadılar, hatırladıkça gülüştüler. (47)Hayatu’s- Sahabe M. Yusuf Kandehlevî . syf.178(alıntıdır)