Abdullah Melik bin Mervan rahmetuiiahi aleyh Hz. Esma bin Harice rahme­tuiiahi aleyh'e, "Senin bazı güzel âdetlerin bana ulaştı. Sen günlük yaptığın işleri bana söyle" dedi. O, "Benim hangi âdetim güzel olabilir ki, başkalarının âdetleri çok daha güzel, onlara sorunuz" diye mazeret beyan etti. Ancak o ısrar edip Al­lah hakkı için sorunca Hz. Esma bin Hârice rahmetuiiahi aleyh şöyle dedi:"Bende­vamlı üç şeye ihtimam gösterdim;...


1-Ben (karşımda) oturan birine doğru hiç aya­ğımı uzatmadım,


2-Benyemek pişirip, insanları çağırdığım zaman, o yemeği yiyenlerin benim üzerime ihsanlarını, benim onlara olan ihsanımdan üstün gör­düm,


3-Bir ihtiyaç sahibi benden herhangi bir şey istediği zaman ben ona verir­ken hiçbir miktarı çok görmedim (ne verdiysem onu daima az gördüm)".