Büyük hadis alimi Ebu Davud Hazretleri şöyle buyurmuştur :

Resulullah'tan (aleyhisselâtü vesselam) 500 bin hadis yazdım..
Onlar arasından sadece şu kitabıma koyduklarımı (5 bin civarında) seçtim.
Ancak kişiye, dini doğru yaşaması için bu hadislerden 4 tanesi yeterlidir :

Birincisi : "Ameller niyetlere göredir."

İkincisi : " Kişinin Müslümanlığının kemâli mâlâyaniyi (boş şeyleri) terketmesine bağlıdır."

Üçüncüsü : " Mü'min kendisi için istediğini mü'min kardeşi için de istemedikçe (kâmil) mü'min olamaz."

Dördüncüsü : Helâl olanlar bellidir, haram olanlar da bellidir.Bu ikisi arasında (durumu açık olmayan) şüpheli şeyler vardır.Bunların (haram mı helâl mi olduğunu) çokları bilemez.Kim şüpheli şeylerden kaçınırsa, dinini ve ırzını korumuş olur.Kim şüpheli şeyleri işlerse harama düşer.Tıpkı sürüsünü, yasak koruluğun etrafında otlatan çoban gibi.Koyunları her an koruluğa kayabilir.Bilesiniz! Her melikin bir koruluğu olduğu gibi, Allah'ın da bir koruluğu vardır.Allah'ın koruluğu haramlardır.

Kütüb-ü Sitte Tercüme ve Şerhi