Sahabelerden biri, Hz. Ebûbekir'in yanına gelerek.

- Çok günahkarım, der. Benim için dua eder misiniz?

Hz. Ebûbekir:
- Yâ Rabbi, der. Bir günahkar, bir diğerinden dua istiyor. İkisini de affeyle.