Allah yaptığı işleri yaparken sizin markalarınızı basıyor üzerlerine.

Siz zannediyorsunuz ki, biz yaptık.

Oysa çok iyi bilmek lazım: her şey ısmarlama bir yerden çikiyor. Sahip çikip zulmetmemek lazım.

“İnne’ş-şirke lezulmun azîm-Muhakkak ki şirk pek büyük bir zulümdür”.

Evet, Allah’a ortak koşmak, icratında başkalarının tesirini kabul etmek en büyük bir zulümdür.

Oysa ki bizim davamız tevhid davasıdır. Biz oturur kalkar “Allah birdir” deriz.

“Allah birdir” derken O’nun bazı icraatını kendimize maletmenin alemi ne?

Zimamını sahibine verin işler gürül gürül devam etsin.

Kendi elinize alırsanız, meseleyi kısırlaştırırsınız.

İğdiş adama evlat isnadı gibi bir şeydir o.

islami sohbet, dini sohbet, dini forum