Kur’an’da 90 a yakın ayette, Allah korkusu işlenmiştir. Aşağıdaki örnekler gibi:


*** Ey iman edenler ! Allah’tan korkun ve doğrularla beraber olun. *** ( 9/119 )


*** Onların yalvarıp durduklarını, Rablerine hangi daha yakın diye vesile ararlar ve rahmetini umarlar, azabından korkarlar; çünkü Rabbinin azabı korkunçtur. *** ( 17/57 )


Allah sevgisinden ise yalnızca bir ayette bahsedilmektedir:


*** İnsan arasında, Allah’ı bırakıp, O’na koştukları eşleri tanrı edinenler vardır. İman edenlerin Allah sevgisi ise daha kuvvetlidir. Zalimler azabı gördükleri zaman, bütün kuvvetin Allah’a ait olduğunu ve Alah’ın azabının çok şiddetli olduğunu anlayacaklarını keşke bilselerdi. *** ( 2/265 )


Allah’tan korkun !
mesajı veren bir çok ayet olduğu halde Allah’ı sevin ! mesajı veren tek bir ayet dahi yoktur.


Neden ? Çünkü. Hiç bir büyük, yüce ve ulu bir varlık beni sevin demek basitliğine düşmez ve böyle bir istek şanına yakışmaz.

Allah sevgisi kendiliğinden gelir.


Ve Allah sevgisinin başlangıcı ve ilk basamağı Allah korkusudur.

Korku duygusu ile korktuğu yüce varlığı anlamayı ve tanımayı amaç edinir. Tanıdıkça, eserlerini, büyüklüğünü , büyük sanatkarlığını anladıkça, kavradıkça korku duygusu ikinci plana düşer. Hayranlık duygusu ve bunun paralelinde sevgi duygusu öne çıkmağa başlar.


Başlangıçta Allah’ın azabından, korkusundan, cezasından çekinerek Allah’a saygı duyan kişi, Allah’ı tanıma yolunda önemli adımlar atabilmişse O’na olan sevgisi ön plana çıkmaya başlar.


Başlangıçta Allah’a korku duygusu ile ibadet etmekte iken sonradan sevgi ve saygı ile ibadete ihtiyaç duyar.


Yine başlangıçta Cehennem cezası ve Cennet ödülü; Allah ile ilişkisinde ön planda iken; Allah sevgisi yolunda önemli ilerleme kaydetmişse artık, sevgiliyi darıltmamak ; sevgilinin sevgisini, ilgisini yitirmemek duyugusu ön plana geçmektedir.


Allah sevgisini üç aşama da gerçekleşir.

    • Allah korkusu
    • Allah sevgisi
    • Allah aşkı

Allah korkusunun temelinde dünya ve ahirette Allah
’ın azabına yani cezasına uğramamak olduğunu biliyoruz.


Allah sevgisinin işareti ise kişinin baktığı her şeyin, her büyük ve küçük şeyin Allah’ın eseri ve tasarımın sonucu olduğunuşünmesi ve O’ nun sanatının büyüklüğünü hissetmesidir. Zaten büyük şeyleri görmek, bilmek, hissetmek; Allah’ın büyüklüğü duygusuna bilgisine bizi ulaştırır. Mesela evrenin büyüklüğü; bu büyüklüğün boyutlarının 300 milyar galaksi ve her galakside Güneş’imiz gibi ortalama 300 milyar yıldız olduğu bilgisine ulaşmak gibi. Fakat Allah sevgisi, ilk bakışta küçük ve önemsiz gibi görünen şeylerde de, Allah’ın yüceliği ve sanatının büyüklüğünü kavramaya götürür. Örnek olarak çok küçük bir böceği bir büyüteç altında incelediğimizde ondaki tasarımınzelliği, sanatın inceliği ve büyüklüğünü görebiliyor ve düşünebiliyorsak ve onu incelerken Yaratıcısı ve Tasarımcısını hatırlıyor ve sanatına hayranlık duygusu benliğimizi sarıyorsa, Allah sevgisi duygusuna ulaşmış olan bahtiyarlardan olarak kendimizi görebiliririz.


Evet,
Allah sevgisinin işareti, insanın baktığı, gördüğü, kavrayabildiği her şeyde Allah’ı hatırlaması ve onu anmasıdır.


Allah aşkı, yani ilahi aşk ise bu sevginin çok daha ileri bir boyuta ulaşmasıdır. Allah sevgisi artık kişinin tüm benliğini kuşatmıştır. Allah için yaşar, düşünür, çalışır ve Allah için sever. Kendi benliğinin ve dünya hayatının bir önemi kalmamıştır. Böyle bir sevgiçok az kişiye nasip olur. Onlar da her halde Allah’ın Velî kullarıdır. Ve bu velî kulları normal yani sıradan insanlar, bilemez, tanıyamaz, varlığını hissedemezler.