PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Kuran-ı Kerim AyetleriSayfa : [1] 2 3

 1. Allah dilediğini yapar - Ali imran suresi Ayet 40
 2. Fetih Suresi Dinle İzle - Kabe imamı Şeyh Mahir al Muayqali
 3. Deki Allah bana yeter, Zümer suresi Ayet 38
 4. Sakın hainlerin savunucusu olma, Nisa suresi ayet 105
 5. Kuranda oruç ile ilgili Kuran Ayetleri bakara suresi ayet 184
 6. Allaha hiçbir şeyi ortak tutmamız olmaz, yusuf surasi ayet 38
 7. Mümin suresi ayet 118, Rabbim, bağışla merhamet et
 8. Kuranı Kerimin ilk suresi fatiha suresi
 9. Besmelenin Tefsiri ve meali
 10. Gökten suyu indiren Odur Her çeşit bitkiyi çıkardık, Enam suresi Ayet 99
 11. Rabbim bana indireceğin her hayra muhtacım, Kasas suresi Ayet 34
 12. Nebe suresi 21-28 Ayetler, Kuranı Kerim Ayetleri
 13. Kıyamet suresi 1,2,3,4 Ayetler, Kuran Ayetleri
 14. Yedi gök yer ve bunların içinde bulunanlar, Allahı tesbih ederler
 15. Siz haddi aşan bir kavim oldunuz diye, zuhruf suresi ayet 5
 16. Kuran insanlar için bir açıklamadır, Ali imran ayet 138
 17. Cihad eden, ancak kendisi için cihad etmiş olur, Ankebut Suresi Ayet 6
 18. Çünkü Allahdır ancak zati hak
 19. Ramazan ayı insanları irşad için hak ile batılı ayırt eder
 20. Allah kimseye gücünün ötesinde bir teklifte bulunmaz - Bakara 286
 21. Ey Rabbimiz üzerlerimize sabır dök - Bakara suresi ayet 250
 22. Saff Suresi Ayet 8 - Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar
 23. Ey inananlar kendinize dikkat edin - Maide Ayet 105
 24. İşte bu Kuranda mübarek bir Kitaptır - Enam suresi Ayet 155
 25. Fatiha suresi arapçası, Fatiha suresi türkçe manası türkçe okunuşu
 26. ihlas suresi arapçası türkçe manası türkçe yazılışı
 27. Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez - Nisa suresi ayet 116
 28. Rabbim kavmim bu Kuranı bir kenara itip bıraktılar - furkan suresi 30
 29. Rabbını zikret de gafillerden olma - Araf suresi ayet 205
 30. Nisa Suresi Ayet 175 - Kurani Kerim Ayetleri
 31. Yeryüzünde çalımla yürüme - Lokman suresi ayet:18
 32. Biz öncekileri helak etmedik mi? - Murselat Suresi Ayet 16
 33. Bir damla sudan onu yarattı - Abese suresi Ayet 19
 34. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır - Cuma suresi ayet 11
 35. Namaz kılındıktan sonra yeryüzüne dağılın - Cuma suresi Ayet 10
 36. Cuma günü namaz için çağrıldığız zaman - Cuma suresi ayet 9
 37. Sizin kendisinden kaçtığınız ölüm - Cuma Suresi Ayet 8
 38. Allah zalimleri bilir - Cuma suresi ayet 7
 39. Ey Yahudi olanlar - Cuma Suresi Ayet 6
 40. Allahın ayetlerini yalanlayanların durumu ne kötüdür - Cuma suresi ayet 5
 41. hüküm ve hikmet sahibidir - Cuma suresi Ayet 3
 42. Odurki ümmiler içinde - Cuma suresi ayet 2
 43. Göklerde yerde olanlar Allahı tesbih etmektedir Cuma suresi ayet 1
 44. İşte bu, suçluların yalanladığı cehennemdir - Rahman suresi ayet 43
 45. Suçlular simalarından tanınır - Rahman suresi ayet 41
 46. insana ve cinne günahından sorulmaz - Rahman suresi ayet 39
 47. Gök yarılıp da, erimiş yağ gibi - Rahman suresi Ayet 37
 48. Üstünüze ateşten bir alev bir zehir duman salınır - Rahman suresi ayet 35
 49. Ey cin ve insan toplulukları - Rahman Suresi Ayet 33
 50. Ey insanlar ve cinler - Rahman suresi Ayet 31
 51. Sulu iki denizi salıverdi birbirine kavuşuyorlar - Rahman Suresi Ayet 19
 52. Cinleri de dumansız alevden yarattı - Rahman suresi ayet 15
 53. Allah insanı pişmiş çamura benzeyen bir balçıktan yarattı - Rahman suresi 14
 54. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? - Rahman suresi ayet 13
 55. Orada meyvalar salkımlı hurma ağaçları vardır - Rahman suresi ayet 11
 56. Güneşin ve ayın konumları - Rahman suresi ayet 5
 57. Bitkiler ağaçlar Onun buyruğuna boyun eğerler - Rahman suresi ayet 6
 58. Göğü yükseltti ve mizanı koydu - Rahman Suresi Ayet 7
 59. Sakın tartıda taşkınlık etmeyin - Rahman Suresi Ayet 8
 60. Tartıyı adaletle yapın - Rahman suresi ayet 9
 61. Sürelerinin sonuna vardıklarında - Talak Suresi Ayet 2
 62. Tağutu İnkar Etmek - Nisa Suresi Ayet 60
 63. Allah dilemeyince siz dileyemezsiniz - Tekvir Suresi Ayet 29
 64. Andlaşma yaptığınız zaman Allahın ahdini yerine getirin - Nahl 91
 65. Siz çok az şükrediyorsunuz - Secde Suresi Ayet 9
 66. Allah dinden Nuha tavsiye buyurduğu şeyi - Şura Suresi Ayet 13
 67. Ey iman edenler Allaha karşı gelmekten sakınırsanız - Enfal Suresi Ayet 29
 68. Namaza devam edin ve müşriklerden olmayın - Rum Suresi Ayet 31
 69. Deki Hakikaten Allah dilediğini şaşırtır - Rad Suresi Ayet 27
 70. Allahın riayet edilmesini emrettiği şeye riayet ederler - Rad Suresi Ayet 21
 71. Nisa suresi ayet 175 - Allaha inanıp Ona sımsıkı sarılın
 72. Kendi dininize uyanlardan başkasına inanmayın - Ali İmran Ayet 73
 73. Yahudiler de hıristiyanlar da senden asla hoşnut olmazlar - Bakara Suresi Ayet 120
 74. Şahidliği Allah için yapın - Talak Suresi Ayet 2
 75. Enfal suresi Ayet 25 - Ve öyle bir fitneden sakınınki
 76. O gün gök bulutlarla yarılıp parçalanacak - Furkan suresi ayet 25
 77. Ey iman edenler içki kumar putlar kısmet çekilen zarlar şeytan işidir - Maide suresi Ayet 90
 78. Ve sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et - Hicr suresi Ayet 99
 79. İşte o Allahtır ondan başka tanrı yoktur - Kasas suresi ayet 70
 80. Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla - Fatiha Suresi
 81. İki denizi birbirine salıveren Odur - Furkan Suresi Ayet 53
 82. Sakın Allah yolunda öldürülenleri ölmüşler sanmayın - Al-i İmran Ayet 169
 83. Her halde yol Allah yoludur - Bakara Suresi Ayet 120
 84. Bu Ayetleri mutlaka okuyun - Bakara 186, Zümer53,Ali imran 135, Zümer36
 85. Kafirler kendilerine mühlet vermemizin - Ali İmran Suresi Ayet 178
 86. Allahtan korkan kimseyi sakındırırsın - Yasin suresi ayet 11
 87. İbtahim Suresi Ayet 22 - Şüphesiz Allah size gerçek olanı vaad etti
 88. Bakara suresi Ayet 216 - Savaş size farz kılındı
 89. Hud Suresi Ayet 26 - Allahdan başkasına ibadet etmeyin
 90. Göklerde yerlerde olanlar Allahı tesbih etmektedir - Haşr Suresi Ayet 1
 91. Nahl suresi ayet 116 - Allaha yalan uyduranlar asla kurtulamazlar
 92. işittik ve itaat ettik
 93. Artık bana güzel bir sabır gerekiyor - Yusuf suresi Ayet 18
 94. Allah bana yeter - Zümer suresi ayet 38
 95. Ankebut suresi ayet 2 - İnsanlar imtihandan geçirilmeden
 96. Cuma Suresi Ayet 9 - Cuma günü namaz için çağrıldığınız zaman
 97. Cuma Suresi Ayet 10 - Namaz kılındıktan sonra yeryüzüne dağılın
 98. Mehmet Emin Ay - Amenerrasulu Suresi Dinle
 99. Yasin Suresi Ayet 80 - Size o yeşil ağaçtan bir ateş yapan O dur
 100. Tevbe Suresi Ayet 116 - Şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allahındır
 101. Sad Suresi Ayet 87 - Kuran bütün alemler için sırf bir zikir, bir öğüttür.
 102. Mümin Suresi Ayet 56 - Kendilerine gelmiş kesin bir delil olmaksızın
 103. İnsan Suresi Ayet 27 - Çünkü onlar bu dünyayı seviyorlar
 104. Hud Suresi Ayet 115 - Allah iyi davrananların mükafatını ziyan etmez
 105. Hucurat Suresi Ayet 1 - Allahın Resulünün huzurunda öne geçmeyin
 106. Hac Suresi Ayet 73 - Ey insanlar Bir misal verilmektedir
 107. Enfal Suresi Ayet 29 - Ey iman edenler, Allaha sığınıp korunursanız
 108. Bakara Suresi Ayet 155 - Çaresiz biz sizi biraz korku
 109. Ali İmran Suresi Ayet 96 - Doğrusu insanlar için kurulan ilk mabet
 110. Fetih Suresi Kabe imamları kuran dinle, fetih suresi dinle
 111. İbrahim Suresi 42 - Sakın Allahı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma
 112. Bakara 184 - İçinizden hasta olan veya yolculukta bulunan
 113. Tevbe Suresi 112 - Tevbe edenler ibadet edenler
 114. Bakara ayet 183 - oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi
 115. Bakara Suresi 153 - Sabır ve namazla yardım isteyin
 116. Enam Suresi 25 - Onların ateşin üzerinde durduruldukları zaman
 117. Ahzab Suresi Ayet 2 - Muhakkakki Allah ne yaparsanız haberdardır
 118. Ali imran 145 - Hiçbir kimse Allahın izni olmadan ölmez
 119. Hucurat Suresi 1 - Allahtan korkun Allah işitendir bilendir
 120. Nisa Suresi 56 - Şüphesizki ayetlerimizi inkar eden kafirler
 121. Beled Suresi 19/20 - Ayetlerimizi tanımayanlar
 122. Bakara Suresi Ayet 274 - onlara herhangi bir korku yoktur
 123. Ahzab suresi 59 - Tesettür Allahın Emridir
 124. Ankebut suresi 2, insanlar imtihandan geçirilmeden sadece
 125. Zümer 53 - Allahın rahmetinden ümid kesmeyin
 126. Ali İmran 160 - Allah size yardım ederse sizi yenecek yoktur
 127. İbrahim 41 - Ey Rabbimiz Herkesin hesaba çekileceği günde
 128. Furkan 74 - Ey Rabbimiz bize gözümüzü aydınlatacak eşler bağışla
 129. Kafirun Suresi, Sheikh Mahmood Shahat, Surah Kafiroon
 130. Yunus suresi 31 ayeti arapça ve türkçe meali
 131. Kurandan deliller
 132. Kimin sevabı ağır basarsa işte onlar kurtuluşa erenlerdir
 133. Maide Suresi Ayet 105 tefsiri meali
 134. Ayet-i kerime
 135. İbret alınacak bir söz.
 136. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik
 137. Mülk suresi okumanin fazileti
 138. Şüphesiz son varış rabbinedir
 139. KURAN OKUMAK MI düşündük mü.
 140. İki topluluğun karşı karşıya geldikleri gün
 141. Ey insanlar yeryüzünde olan şeyleri helal yiyin
 142. Sabretmek ve sabir ayeti
 143. İnna Lillahi Ve İnna İleyhi Raciun
 144. Muhakkak ki Allah rızık verendir - Allah güç kuvvet sahibidir
 145. Tevbe Eden Kimse
 146. Zina ile ilgili kuran ayetleri
 147. (Fussilet /34. ayetin meali)
 148. Selam ayetleri ve anlamlari
 149. Müminun Suresi 84/85 Ayetler - Kuranı Kerim Ayetleri Arşivi
 150. Ahzab Suresi 56 Ayet - Kuranı Kerim Ayetleri Arşivi
 151. Kadir suresi arapça okunuşu türkçe meali türkçe okunuşu
 152. Başbakanımız Tayyip Erdoganın Sesinden Ali İmran Sure 191 Ayet Dinle
 153. Nisa Suresi 147 Ayeti Kerime
 154. Enfal Suresi 67 Ayet - Kuran Ayetleri
 155. Bakara Suresi Ayet 100 - Kuranı Kerim Ayetleri Arşivi
 156. Bakara Suresi Ayet 99 - Kuranı Kerim Ayetleri Arşivi
 157. Bakara Suresi Ayet 97 - Kuranı Kerim Ayetleri Arşivi
 158. Bakara Suresi Ayet 98 - Kuranı Kerim Ayetleri Arşivi
 159. Bakara Suresi Ayet 96 - Kuranı Kerim Ayetleri Arşivi
 160. Bakara Suresi Ayet 95 - Kuranı Kerim Ayetleri Arşivi
 161. Bakara Suresi Ayet 94 - Kuranı Kerim Ayetleri Arşivi
 162. Bakara Suresi Ayet 93 - Kuranı Kerim Ayetleri Arşivi
 163. Bakara Suresi Ayet 92 - Kuranı Kerim Ayetleri Arşivi
 164. Bakara Suresi Ayet 91 - Kuranı Kerim Ayetleri Arşivi
 165. Bakara Suresi Ayet 90 - Kuranı Kerim Ayetleri Arşivi
 166. Bakara Suresi Ayet 89 - Kuranı Kerim Ayetleri Arşivi
 167. Bakara Suresi Ayet 88 - Kuranı Kerim Ayetleri Arşivi
 168. Bakara Suresi Ayet 87- Kuranı Kerim Ayetleri Arşivi
 169. Bakara Suresi Ayet 86 - Kuranı Kerim Ayetleri Arşivi
 170. Bakara Suresi Ayet 85 - Kuranı Kerim Ayetleri Arşivi
 171. Bakara Suresi Ayet 84 - Kuranı Kerim Ayetleri Arşivi
 172. Bakara Suresi Ayet 83 - Kuranı Kerim Ayetleri Arşivi
 173. Bakara Suresi Ayet 82 - Kuranı Kerim Ayetleri Arşivi
 174. Bakara Suresi Ayet 81 - Kuranı Kerim Ayetleri Arşivi
 175. Bakara Suresi Ayet 80 - Kuran Ayetleri Arşivi
 176. Bakara Suresi Ayet 79 - Kuran Ayetleri Arşivi
 177. Bakara Suresi Ayet 78 - Kuran Ayetleri Arşivi
 178. Bakara Suresi Ayet 77 - Kuran Ayetleri Arşivi
 179. Bakara Suresi Ayet 76 - Kuran Ayetleri Arşivi
 180. Bakara Suresi Ayet 75 - Kuran Ayetleri Arşivi
 181. Bakara Suresi Ayet 74 - Kuran Ayetleri Arşivi
 182. Bakara Suresi Ayet 73 - Kuran Ayetleri Arşivi
 183. Bakara Suresi Ayet 72 - Kuran Ayetleri Arşivi
 184. Bakara Suresi Ayet 71 - Kuran Ayetleri Arşivi
 185. Şehit İle İlgili Ayetler - Kuranda Şehit Ayetleri
 186. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa İle İlgili Kuran Ayetleri
 187. Bakara Suresi Ayet 40 - Kuran Ayetleri
 188. Bakara Suresi Ayet 69 - Kuran Ayetleri
 189. Bakara Suresi Ayet 68 - Kuran Ayetleri
 190. Bakara Suresi Ayet 67 - Kuran Ayetleri
 191. Bakara Suresi Ayet 66 - Kuran Ayetleri
 192. Bakara Suresi Ayet 65 - Kuran Ayetleri
 193. Bakara Suresi Ayet 64 - Kuran Ayetleri
 194. Bakara Suresi Ayet 63 - Kuran Ayetleri
 195. Bakara Suresi Ayet 62 - Kuran Ayetleri
 196. Bakara Suresi Ayet 61 - Kuran Kerim Ayetleri
 197. Bakara Suresi Ayet 60 - Kuran Kerim Ayetleri
 198. Bakara Suresi Ayet 59 - Kuran Kerim Ayetleri
 199. Bakara Suresi Ayet 58 - Kuran Kerim Ayetleri
 200. Bakara Suresi Ayet 57 - Kuran Kerim Ayetleri
 201. Bakara Suresi Ayet 56 - Kuran Kerim Ayetleri
 202. Bakara Suresi Ayet 55 - Kuran Kerim Ayetleri
 203. Bakara Suresi Ayet 54 - Kuran Ayetleri
 204. Bakara Suresi Ayet 53 - Kuran Ayetleri
 205. Bakara Suresi Ayet 52 - Kuran Kerim Ayetleri
 206. Bakara Suresi Ayet 51 - Kuran Kerim Ayetleri
 207. Bakara Suresi Ayet 50 - Kuran Kerim Ayetleri
 208. Bakara Suresi Ayet 49 - Kuran Kerim Ayetleri
 209. Bakara Suresi Ayet 48 - Kuran Kerim Ayetleri
 210. Bakara Suresi Ayet 47 - Kuran Kerim Ayetleri
 211. Bakara Suresi Ayet 46 - Kuran Kerim Ayetleri
 212. Bakara Suresi Ayet 45 - Kuran Kerim Ayetleri
 213. Bakara Suresi Ayet 44 - Kuran Kerim Ayetleri
 214. Bakara Suresi Ayet 43 - Kuran Kerim Ayetleri
 215. Bakara Suresi Ayet 42 - Kuran Kerim Ayetleri
 216. Bakara Suresi Ayet 41 - Kuran Kerim Ayetleri
 217. Ey Muhammed De ki
 218. Bakara Suresi Ayet 40 - Kuran Kerim Ayetleri
 219. Bakara Suresi Ayet 39 - Kuran Kerim Ayetleri
 220. Bakara Suresi Ayet 38 - Kuran Kerim Ayetleri
 221. Bakara Suresi Ayet 37 - Kuran Kerim Ayetleri
 222. Bakara Suresi Ayet 36 - Kuran Kerim Ayetleri
 223. Bakara Suresi Ayet 35 - Kuran Kerim Ayetleri
 224. Bakara Suresi Ayet 34 - Kuran Kerim Ayetleri
 225. Bakara Suresi Ayet 33 - Kuran Kerim Ayetleri
 226. Bakara Suresi Ayet 32 - Kuran Kerim Ayetleri
 227. Bakara Suresi Ayet 31 - Kuran Kerim Ayetleri
 228. Kur'an Tilaveti
 229. Bakara Suresi Ayet 30 - Kuranı Kerim Ayetleri
 230. Bakara Suresi Ayet 29 - Kuranı Kerim Ayetleri
 231. Bakara Suresi Ayet 28 - Kuranı Kerim Ayetleri
 232. Bakara Suresi Ayet 27 - Kuranı Kerim Ayetleri
 233. Bakara Suresi Ayet 26 - Kuranı Kerim Ayetleri
 234. Bakara Suresi Ayet 25 - Kuranı Kerim Ayetleri
 235. Bakara Suresi Ayet 24 - Kuranı Kerim Ayetleri
 236. Bakara Suresi Ayet 23 - Kuranı Kerim Ayetleri
 237. Bakara Suresi Ayet 22 - Kuranı Kerim Ayetleri
 238. Bakara Suresi Ayet 21 - Kuranı Kerim Ayetleri
 239. Bakara Suresi Ayet 20 - Kuran Kerim Ayetleri
 240. Bakara Suresi Ayet 19 - Kuran Kerim Ayetleri
 241. Bakara Suresi Ayet 18 - Kuran Kerim Ayetleri
 242. Bakara Suresi Ayet 17 - Kuran Kerim Ayetleri
 243. Bakara Suresi Ayet 16 - Kuran Kerim Ayetleri
 244. Bakara Suresi Ayet 15 - Kuran Kerim Ayetleri
 245. Bakara Suresi Ayet 14 - Kuran Kerim Ayetleri
 246. Bakara Suresi Ayet 13 - Kuran Kerim Ayetleri
 247. Bakara Suresi Ayet 12 - Kuran Kerim Ayetleri
 248. Bakara Suresi Ayet 11 - Kuran Ayetleri
 249. Bakara Suresi 10 Ayet - Kuranı Kerim Ayetlerii
 250. Bakara Suresi 9 Ayet - Kuranı Kerim Ayetleri