PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Kuran-ı Kerim AyetleriSayfa : [1] 2 3

 1. Mâun Suresi Hatimi
 2. İbrahim Suresi Ayet 42, Zalimler İçin Kuran Ayetleri
 3. Mümin Suresi Ayet28 Allah Yalancıları Sevmez
 4. Onlar sağırdırlar dilsizdirler kördürler, Bakara suresi Ayet 18
 5. Allah dilediğini yapar - Ali imran suresi Ayet 40
 6. Fetih Suresi Dinle İzle - Kabe imamı Şeyh Mahir al Muayqali
 7. Deki Allah bana yeter, Zümer suresi Ayet 38
 8. Sakın hainlerin savunucusu olma, Nisa suresi ayet 105
 9. Kuranda oruç ile ilgili Kuran Ayetleri bakara suresi ayet 184
 10. Allaha hiçbir şeyi ortak tutmamız olmaz, yusuf surasi ayet 38
 11. Mümin suresi ayet 118, Rabbim, bağışla merhamet et
 12. Kuranı Kerimin ilk suresi fatiha suresi
 13. Besmelenin Tefsiri ve meali
 14. Gökten suyu indiren Odur Her çeşit bitkiyi çıkardık, Enam suresi Ayet 99
 15. Rabbim bana indireceğin her hayra muhtacım, Kasas suresi Ayet 34
 16. Nebe suresi 21-28 Ayetler, Kuranı Kerim Ayetleri
 17. Kıyamet suresi 1,2,3,4 Ayetler, Kuran Ayetleri
 18. Yedi gök yer ve bunların içinde bulunanlar, Allahı tesbih ederler
 19. Siz haddi aşan bir kavim oldunuz diye, zuhruf suresi ayet 5
 20. Kuran insanlar için bir açıklamadır, Ali imran ayet 138
 21. Cihad eden, ancak kendisi için cihad etmiş olur, Ankebut Suresi Ayet 6
 22. Çünkü Allahdır ancak zati hak
 23. Ramazan ayı insanları irşad için hak ile batılı ayırt eder
 24. Allah kimseye gücünün ötesinde bir teklifte bulunmaz - Bakara 286
 25. Ey Rabbimiz üzerlerimize sabır dök - Bakara suresi ayet 250
 26. Saff Suresi Ayet 8 - Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar
 27. Ey inananlar kendinize dikkat edin - Maide Ayet 105
 28. İşte bu Kuranda mübarek bir Kitaptır - Enam suresi Ayet 155
 29. Fatiha suresi arapçası, Fatiha suresi türkçe manası türkçe okunuşu
 30. ihlas suresi arapçası türkçe manası türkçe yazılışı
 31. Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez - Nisa suresi ayet 116
 32. Rabbim kavmim bu Kuranı bir kenara itip bıraktılar - furkan suresi 30
 33. Rabbını zikret de gafillerden olma - Araf suresi ayet 205
 34. Nisa Suresi Ayet 175 - Kurani Kerim Ayetleri
 35. Yeryüzünde çalımla yürüme - Lokman suresi ayet:18
 36. Biz öncekileri helak etmedik mi? - Murselat Suresi Ayet 16
 37. Bir damla sudan onu yarattı - Abese suresi Ayet 19
 38. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır - Cuma suresi ayet 11
 39. Namaz kılındıktan sonra yeryüzüne dağılın - Cuma suresi Ayet 10
 40. Cuma günü namaz için çağrıldığız zaman - Cuma suresi ayet 9
 41. Sizin kendisinden kaçtığınız ölüm - Cuma Suresi Ayet 8
 42. Allah zalimleri bilir - Cuma suresi ayet 7
 43. Ey Yahudi olanlar - Cuma Suresi Ayet 6
 44. Allahın ayetlerini yalanlayanların durumu ne kötüdür - Cuma suresi ayet 5
 45. hüküm ve hikmet sahibidir - Cuma suresi Ayet 3
 46. Odurki ümmiler içinde - Cuma suresi ayet 2
 47. Göklerde yerde olanlar Allahı tesbih etmektedir Cuma suresi ayet 1
 48. İşte bu, suçluların yalanladığı cehennemdir - Rahman suresi ayet 43
 49. Suçlular simalarından tanınır - Rahman suresi ayet 41
 50. insana ve cinne günahından sorulmaz - Rahman suresi ayet 39
 51. Gök yarılıp da, erimiş yağ gibi - Rahman suresi Ayet 37
 52. Üstünüze ateşten bir alev bir zehir duman salınır - Rahman suresi ayet 35
 53. Ey cin ve insan toplulukları - Rahman Suresi Ayet 33
 54. Ey insanlar ve cinler - Rahman suresi Ayet 31
 55. Sulu iki denizi salıverdi birbirine kavuşuyorlar - Rahman Suresi Ayet 19
 56. Cinleri de dumansız alevden yarattı - Rahman suresi ayet 15
 57. Allah insanı pişmiş çamura benzeyen bir balçıktan yarattı - Rahman suresi 14
 58. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? - Rahman suresi ayet 13
 59. Orada meyvalar salkımlı hurma ağaçları vardır - Rahman suresi ayet 11
 60. Güneşin ve ayın konumları - Rahman suresi ayet 5
 61. Bitkiler ağaçlar Onun buyruğuna boyun eğerler - Rahman suresi ayet 6
 62. Göğü yükseltti ve mizanı koydu - Rahman Suresi Ayet 7
 63. Sakın tartıda taşkınlık etmeyin - Rahman Suresi Ayet 8
 64. Tartıyı adaletle yapın - Rahman suresi ayet 9
 65. Sürelerinin sonuna vardıklarında - Talak Suresi Ayet 2
 66. Tağutu İnkar Etmek - Nisa Suresi Ayet 60
 67. Allah dilemeyince siz dileyemezsiniz - Tekvir Suresi Ayet 29
 68. Andlaşma yaptığınız zaman Allahın ahdini yerine getirin - Nahl 91
 69. Siz çok az şükrediyorsunuz - Secde Suresi Ayet 9
 70. Allah dinden Nuha tavsiye buyurduğu şeyi - Şura Suresi Ayet 13
 71. Ey iman edenler Allaha karşı gelmekten sakınırsanız - Enfal Suresi Ayet 29
 72. Namaza devam edin ve müşriklerden olmayın - Rum Suresi Ayet 31
 73. Deki Hakikaten Allah dilediğini şaşırtır - Rad Suresi Ayet 27
 74. Allahın riayet edilmesini emrettiği şeye riayet ederler - Rad Suresi Ayet 21
 75. Nisa suresi ayet 175 - Allaha inanıp Ona sımsıkı sarılın
 76. Kendi dininize uyanlardan başkasına inanmayın - Ali İmran Ayet 73
 77. Yahudiler de hıristiyanlar da senden asla hoşnut olmazlar - Bakara Suresi Ayet 120
 78. Şahidliği Allah için yapın - Talak Suresi Ayet 2
 79. Enfal suresi Ayet 25 - Ve öyle bir fitneden sakınınki
 80. O gün gök bulutlarla yarılıp parçalanacak - Furkan suresi ayet 25
 81. Ey iman edenler içki kumar putlar kısmet çekilen zarlar şeytan işidir - Maide suresi Ayet 90
 82. Ve sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et - Hicr suresi Ayet 99
 83. İşte o Allahtır ondan başka tanrı yoktur - Kasas suresi ayet 70
 84. Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla - Fatiha Suresi
 85. İki denizi birbirine salıveren Odur - Furkan Suresi Ayet 53
 86. Sakın Allah yolunda öldürülenleri ölmüşler sanmayın - Al-i İmran Ayet 169
 87. Her halde yol Allah yoludur - Bakara Suresi Ayet 120
 88. Bu Ayetleri mutlaka okuyun - Bakara 186, Zümer53,Ali imran 135, Zümer36
 89. Kafirler kendilerine mühlet vermemizin - Ali İmran Suresi Ayet 178
 90. Allahtan korkan kimseyi sakındırırsın - Yasin suresi ayet 11
 91. İbtahim Suresi Ayet 22 - Şüphesiz Allah size gerçek olanı vaad etti
 92. Bakara suresi Ayet 216 - Savaş size farz kılındı
 93. Hud Suresi Ayet 26 - Allahdan başkasına ibadet etmeyin
 94. Göklerde yerlerde olanlar Allahı tesbih etmektedir - Haşr Suresi Ayet 1
 95. Nahl suresi ayet 116 - Allaha yalan uyduranlar asla kurtulamazlar
 96. işittik ve itaat ettik
 97. Artık bana güzel bir sabır gerekiyor - Yusuf suresi Ayet 18
 98. Allah bana yeter - Zümer suresi ayet 38
 99. Ankebut suresi ayet 2 - İnsanlar imtihandan geçirilmeden
 100. Cuma Suresi Ayet 9 - Cuma günü namaz için çağrıldığınız zaman
 101. Cuma Suresi Ayet 10 - Namaz kılındıktan sonra yeryüzüne dağılın
 102. Mehmet Emin Ay - Amenerrasulu Suresi Dinle
 103. Yasin Suresi Ayet 80 - Size o yeşil ağaçtan bir ateş yapan O dur
 104. Tevbe Suresi Ayet 116 - Şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allahındır
 105. Sad Suresi Ayet 87 - Kuran bütün alemler için sırf bir zikir, bir öğüttür.
 106. Mümin Suresi Ayet 56 - Kendilerine gelmiş kesin bir delil olmaksızın
 107. İnsan Suresi Ayet 27 - Çünkü onlar bu dünyayı seviyorlar
 108. Hud Suresi Ayet 115 - Allah iyi davrananların mükafatını ziyan etmez
 109. Hucurat Suresi Ayet 1 - Allahın Resulünün huzurunda öne geçmeyin
 110. Hac Suresi Ayet 73 - Ey insanlar Bir misal verilmektedir
 111. Enfal Suresi Ayet 29 - Ey iman edenler, Allaha sığınıp korunursanız
 112. Bakara Suresi Ayet 155 - Çaresiz biz sizi biraz korku
 113. Ali İmran Suresi Ayet 96 - Doğrusu insanlar için kurulan ilk mabet
 114. Fetih Suresi Kabe imamları kuran dinle, fetih suresi dinle
 115. İbrahim Suresi 42 - Sakın Allahı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma
 116. Bakara 184 - İçinizden hasta olan veya yolculukta bulunan
 117. Tevbe Suresi 112 - Tevbe edenler ibadet edenler
 118. Bakara ayet 183 - oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi
 119. Bakara Suresi 153 - Sabır ve namazla yardım isteyin
 120. Enam Suresi 25 - Onların ateşin üzerinde durduruldukları zaman
 121. Ahzab Suresi Ayet 2 - Muhakkakki Allah ne yaparsanız haberdardır
 122. Ali imran 145 - Hiçbir kimse Allahın izni olmadan ölmez
 123. Hucurat Suresi 1 - Allahtan korkun Allah işitendir bilendir
 124. Nisa Suresi 56 - Şüphesizki ayetlerimizi inkar eden kafirler
 125. Beled Suresi 19/20 - Ayetlerimizi tanımayanlar
 126. Bakara Suresi Ayet 274 - onlara herhangi bir korku yoktur
 127. Ahzab suresi 59 - Tesettür Allahın Emridir
 128. Ankebut suresi 2, insanlar imtihandan geçirilmeden sadece
 129. Zümer 53 - Allahın rahmetinden ümid kesmeyin
 130. Ali İmran 160 - Allah size yardım ederse sizi yenecek yoktur
 131. İbrahim 41 - Ey Rabbimiz Herkesin hesaba çekileceği günde
 132. Furkan 74 - Ey Rabbimiz bize gözümüzü aydınlatacak eşler bağışla
 133. Kafirun Suresi, Sheikh Mahmood Shahat, Surah Kafiroon
 134. Yunus suresi 31 ayeti arapça ve türkçe meali
 135. Kurandan deliller
 136. Kimin sevabı ağır basarsa işte onlar kurtuluşa erenlerdir
 137. Maide Suresi Ayet 105 tefsiri meali
 138. Ayet-i kerime
 139. İbret alınacak bir söz.
 140. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik
 141. Mülk suresi okumanin fazileti
 142. Şüphesiz son varış rabbinedir
 143. KURAN OKUMAK MI düşündük mü.
 144. İki topluluğun karşı karşıya geldikleri gün
 145. Ey insanlar yeryüzünde olan şeyleri helal yiyin
 146. Sabretmek ve sabir ayeti
 147. İnna Lillahi Ve İnna İleyhi Raciun
 148. Muhakkak ki Allah rızık verendir - Allah güç kuvvet sahibidir
 149. Tevbe Eden Kimse
 150. Zina ile ilgili kuran ayetleri
 151. (Fussilet /34. ayetin meali)
 152. Selam ayetleri ve anlamlari
 153. Müminun Suresi 84/85 Ayetler - Kuranı Kerim Ayetleri Arşivi
 154. Ahzab Suresi 56 Ayet - Kuranı Kerim Ayetleri Arşivi
 155. Kadir suresi arapça okunuşu türkçe meali türkçe okunuşu
 156. Başbakanımız Tayyip Erdoganın Sesinden Ali İmran Sure 191 Ayet Dinle
 157. Nisa Suresi 147 Ayeti Kerime
 158. Enfal Suresi 67 Ayet - Kuran Ayetleri
 159. Bakara Suresi Ayet 100 - Kuranı Kerim Ayetleri Arşivi
 160. Bakara Suresi Ayet 99 - Kuranı Kerim Ayetleri Arşivi
 161. Bakara Suresi Ayet 97 - Kuranı Kerim Ayetleri Arşivi
 162. Bakara Suresi Ayet 98 - Kuranı Kerim Ayetleri Arşivi
 163. Bakara Suresi Ayet 96 - Kuranı Kerim Ayetleri Arşivi
 164. Bakara Suresi Ayet 95 - Kuranı Kerim Ayetleri Arşivi
 165. Bakara Suresi Ayet 94 - Kuranı Kerim Ayetleri Arşivi
 166. Bakara Suresi Ayet 93 - Kuranı Kerim Ayetleri Arşivi
 167. Bakara Suresi Ayet 92 - Kuranı Kerim Ayetleri Arşivi
 168. Bakara Suresi Ayet 91 - Kuranı Kerim Ayetleri Arşivi
 169. Bakara Suresi Ayet 90 - Kuranı Kerim Ayetleri Arşivi
 170. Bakara Suresi Ayet 89 - Kuranı Kerim Ayetleri Arşivi
 171. Bakara Suresi Ayet 88 - Kuranı Kerim Ayetleri Arşivi
 172. Bakara Suresi Ayet 87- Kuranı Kerim Ayetleri Arşivi
 173. Bakara Suresi Ayet 86 - Kuranı Kerim Ayetleri Arşivi
 174. Bakara Suresi Ayet 85 - Kuranı Kerim Ayetleri Arşivi
 175. Bakara Suresi Ayet 84 - Kuranı Kerim Ayetleri Arşivi
 176. Bakara Suresi Ayet 83 - Kuranı Kerim Ayetleri Arşivi
 177. Bakara Suresi Ayet 82 - Kuranı Kerim Ayetleri Arşivi
 178. Bakara Suresi Ayet 81 - Kuranı Kerim Ayetleri Arşivi
 179. Bakara Suresi Ayet 80 - Kuran Ayetleri Arşivi
 180. Bakara Suresi Ayet 79 - Kuran Ayetleri Arşivi
 181. Bakara Suresi Ayet 78 - Kuran Ayetleri Arşivi
 182. Bakara Suresi Ayet 77 - Kuran Ayetleri Arşivi
 183. Bakara Suresi Ayet 76 - Kuran Ayetleri Arşivi
 184. Bakara Suresi Ayet 75 - Kuran Ayetleri Arşivi
 185. Bakara Suresi Ayet 74 - Kuran Ayetleri Arşivi
 186. Bakara Suresi Ayet 73 - Kuran Ayetleri Arşivi
 187. Bakara Suresi Ayet 72 - Kuran Ayetleri Arşivi
 188. Bakara Suresi Ayet 71 - Kuran Ayetleri Arşivi
 189. Şehit İle İlgili Ayetler - Kuranda Şehit Ayetleri
 190. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa İle İlgili Kuran Ayetleri
 191. Bakara Suresi Ayet 40 - Kuran Ayetleri
 192. Bakara Suresi Ayet 69 - Kuran Ayetleri
 193. Bakara Suresi Ayet 68 - Kuran Ayetleri
 194. Bakara Suresi Ayet 67 - Kuran Ayetleri
 195. Bakara Suresi Ayet 66 - Kuran Ayetleri
 196. Bakara Suresi Ayet 65 - Kuran Ayetleri
 197. Bakara Suresi Ayet 64 - Kuran Ayetleri
 198. Bakara Suresi Ayet 63 - Kuran Ayetleri
 199. Bakara Suresi Ayet 62 - Kuran Ayetleri
 200. Bakara Suresi Ayet 61 - Kuran Kerim Ayetleri
 201. Bakara Suresi Ayet 60 - Kuran Kerim Ayetleri
 202. Bakara Suresi Ayet 59 - Kuran Kerim Ayetleri
 203. Bakara Suresi Ayet 58 - Kuran Kerim Ayetleri
 204. Bakara Suresi Ayet 57 - Kuran Kerim Ayetleri
 205. Bakara Suresi Ayet 56 - Kuran Kerim Ayetleri
 206. Bakara Suresi Ayet 55 - Kuran Kerim Ayetleri
 207. Bakara Suresi Ayet 54 - Kuran Ayetleri
 208. Bakara Suresi Ayet 53 - Kuran Ayetleri
 209. Bakara Suresi Ayet 52 - Kuran Kerim Ayetleri
 210. Bakara Suresi Ayet 51 - Kuran Kerim Ayetleri
 211. Bakara Suresi Ayet 50 - Kuran Kerim Ayetleri
 212. Bakara Suresi Ayet 49 - Kuran Kerim Ayetleri
 213. Bakara Suresi Ayet 48 - Kuran Kerim Ayetleri
 214. Bakara Suresi Ayet 47 - Kuran Kerim Ayetleri
 215. Bakara Suresi Ayet 46 - Kuran Kerim Ayetleri
 216. Bakara Suresi Ayet 45 - Kuran Kerim Ayetleri
 217. Bakara Suresi Ayet 44 - Kuran Kerim Ayetleri
 218. Bakara Suresi Ayet 43 - Kuran Kerim Ayetleri
 219. Bakara Suresi Ayet 42 - Kuran Kerim Ayetleri
 220. Bakara Suresi Ayet 41 - Kuran Kerim Ayetleri
 221. Ey Muhammed De ki
 222. Bakara Suresi Ayet 40 - Kuran Kerim Ayetleri
 223. Bakara Suresi Ayet 39 - Kuran Kerim Ayetleri
 224. Bakara Suresi Ayet 38 - Kuran Kerim Ayetleri
 225. Bakara Suresi Ayet 37 - Kuran Kerim Ayetleri
 226. Bakara Suresi Ayet 36 - Kuran Kerim Ayetleri
 227. Bakara Suresi Ayet 35 - Kuran Kerim Ayetleri
 228. Bakara Suresi Ayet 34 - Kuran Kerim Ayetleri
 229. Bakara Suresi Ayet 33 - Kuran Kerim Ayetleri
 230. Bakara Suresi Ayet 32 - Kuran Kerim Ayetleri
 231. Bakara Suresi Ayet 31 - Kuran Kerim Ayetleri
 232. Kur'an Tilaveti
 233. Bakara Suresi Ayet 30 - Kuranı Kerim Ayetleri
 234. Bakara Suresi Ayet 29 - Kuranı Kerim Ayetleri
 235. Bakara Suresi Ayet 28 - Kuranı Kerim Ayetleri
 236. Bakara Suresi Ayet 27 - Kuranı Kerim Ayetleri
 237. Bakara Suresi Ayet 26 - Kuranı Kerim Ayetleri
 238. Bakara Suresi Ayet 25 - Kuranı Kerim Ayetleri
 239. Bakara Suresi Ayet 24 - Kuranı Kerim Ayetleri
 240. Bakara Suresi Ayet 23 - Kuranı Kerim Ayetleri
 241. Bakara Suresi Ayet 22 - Kuranı Kerim Ayetleri
 242. Bakara Suresi Ayet 21 - Kuranı Kerim Ayetleri
 243. Bakara Suresi Ayet 20 - Kuran Kerim Ayetleri
 244. Bakara Suresi Ayet 19 - Kuran Kerim Ayetleri
 245. Bakara Suresi Ayet 18 - Kuran Kerim Ayetleri
 246. Bakara Suresi Ayet 17 - Kuran Kerim Ayetleri
 247. Bakara Suresi Ayet 16 - Kuran Kerim Ayetleri
 248. Bakara Suresi Ayet 15 - Kuran Kerim Ayetleri
 249. Bakara Suresi Ayet 14 - Kuran Kerim Ayetleri
 250. Bakara Suresi Ayet 13 - Kuran Kerim Ayetleri