Mü'min kadınlara da söyle: "Gözlerini (harama çevirmekten) kaçındırsınlar ve
ırzlarını korusunlar; süslerini açığa vurmasınlar, ancak kendiliğinden
görüneni hariç Baş örtülerini, yakalarının üstünü (kapatacak şekilde)
koysunlar Süslerini, kendi kocalarından ya da babalarından ya da
oğullarından ya da kocalarının oğullarından ya da kendi kardeşlerinden ya da
kardeşlerinin oğullarından ya da kız kardeşlerinin oğullarından ya da kendi
kadınlarından ya da sağ ellerinin altında bulunanlardan ya da kadına
ihtiyacı olmayan (arzusuz veya iktidarsız) hizmetçilerden ya da kadınların
henüz mahrem yerlerini tanımayan çocuklardan başkasına göstermesinler
Gizledikleri süsleri bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar Hep birlikte
Allah'a tevbe edin ey mü'minler, umulur ki felah bulursunuz" (NUR
SURESİ<31)


Dediler ki: "Bizim kalplerimiz örtülüdür" Hayır; Allah, inkârlarından
dolayı onları lanetlemiştir Bundan dolayı pek azı iman eder (BAKARA
SURESİ

Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı Onlar, sizin
örtüleriniz, siz de onlara örtüsünüz Allah, gerçekten sizin, nefislerinize
ihanet etmekte olduğunuzu bildi, tevbenizi kabul etti ve sizi bağışladı
Artık onlara yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazdıklarını dileyin Fecir
vakti, sizce beyaz iplik siyah iplikten ayırd edilinceye kadar yiyin, için,
sonra geceye kadar orucu tamamlayın Mescidlerde itikafta olduğunuz
zamanlarda onlara (kadınlarınıza) yaklaşmayın Bunlar, Allah'ın
sınırlarıdır, (sakın) onlara yanaşmayın İşte Allah, insanlara ayetlerini
böylece açıklar; umulur ki sakınırlar (BAKARA
SURESİ< 187)

Ey Kitap Ehli, neden hakkı batıl ile örtüyor ve bildiğiniz halde hakkı
gizliyorsunuz? (AL-İ İMRAN
SURESİ<71)

Onların kendi sözlerini bozmaları, Allah'ın ayetlerine karşı inkâra
sapmaları, peygamberleri haksız yere öldürmeleri ve: "Kalplerimiz örtülüdür"
demeleri nedeniyle (onları lanetledik) Hayır; Allah, inkârları dolayısıyla
ona (kalplerine) damga vurmuştur Onların azı dışında, inanmazlar (NİSA
SURESİ < / 155)

Onlardan seni dinleyenler vardır; oysa biz, onu kavrayıp anlamalarına (bir
engel olarak) kalpleri üzerine kat kat örtüler ve kulaklarında bir ağırlık
kıldık Onlar, hangiapaçık-belgeyi' görseler, yine ona inanmazlar Öyle
ki, o inkâr etmekte olanlar, sana geldiklerinde, seninle tartışmaya girerek:
"Bu, öncekilerin uydurma masallarından başka bir şey değildir" derler (EN'AM
SURESİ < / 25)

Gece, üstünü örtüp bürüyünce bir yıldız görmüş ve demişti ki: "Bu benim
rabbimdir" Fakat (yıldız) kayboluverince: "Ben kaybolup-gidenleri sevmem"
demişti (EN'AM
SURESİ< 76)

Şeytan, kendilerindenörtülüp gizlenen çirkin yerlerini' açığa çıkarmak
için onlara vesvese verdi ve dedi ki: "Rabbinizin size bu ağacı yasaklaması,
yalnızca, sizin iki melek olmamanız veya ebedi yaşayanlardan kılınmamanız
içindir" (A'RAF
SURESİ< 20)

Onlar için cehennemden yataklar ve üstlerine örtüler vardır Biz zulme
sapanları işte böyle cezalandırırız (A'RAF
SURES41)

O, sizi tek bir nefisten yarattı ve kendisiyle durulup-yatışması için ondan
eşini var etti Onu (eşini) örtüp-bürüyünce, o da bir yük yüklendi de
bununla (bir süre) gezindi Nitekim ağırlaşınca, ikisi Rableri olan Allah'a
dua ettiler: "Eğer bize salih (bir çocuk) verirsen, andolsun şükredenlerden
olacağız" (A'RAF
SURESİ 189)

Onlara Nuh'un haberini oku Hani kavmine demişti ki: "Ey kavmim, benim
makamım ve Allah'ın ayetleriyle hatırlatmalarım eğer size ağır geliyorsa
ben, şüphesiz Allah'a tevekkül etmişim Artık siz ortaklarınızla toplanıp
yapacağınız işi karara bağlayın da işiniz size örtülü kalmasın (veya tasa
konusu olmasın), sonra hakkımdaki hükmünüzü -bana süre tanımaksızın- verin
(YUNUS SURESİ > / 71)

Haberiniz olsun; gerçekten onlar, ondan gizlenmek için göğüslerini büker
(Hak'tan kaçınıp yan çizer)ler (Yine) Haberiniz olsun; onlar, örtülerine
büründükleri zaman, O, gizli tuttuklarını da, açığa vurduklarını da bilir
Çünkü O, sinelerin özünde saklı duranı bilendir (HUD
SURESİ< 5)

Mü'min kadınlara da söyle: "Gözlerini (harama çevirmekten) kaçındırsınlar ve
ırzlarını korusunlar; süslerini açığa vurmasınlar, ancak kendiliğinden
görüneni hariç Baş örtülerini, yakalarının üstünü (kapatacak şekilde)
koysunlar Süslerini, kendi kocalarından ya da babalarından ya da
oğullarından ya da kocalarının oğullarından ya da kendi kardeşlerinden ya da
kardeşlerinin oğullarından ya da kız kardeşlerinin oğullarından ya da kendi
kadınlarından ya da sağ ellerinin altında bulunanlardan ya da kadına
ihtiyacı olmayan (arzusuz veya iktidarsız) hizmetçilerden ya da kadınların
henüz mahrem yerlerini tanımayan çocuklardan başkasına göstermesinler
Gizledikleri süsleri bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar Hep birlikte
Allah'a tevbe edin ey mü'minler, umulur ki felah bulursunuz" (NUR
SURESİ31)

Biz önlerinde bir sed, arkalarında bir sed çektik Böylelikle onları
örtüverdik, artık görmezler (YASİN
SURESİ< 9)

Gökleri ve yeri hak olarak yarattı Geceyi gündüzün üstüne sarıp-örtüyor,
gündüzü de gecenin üstüne sarıp-örtüyor Güneşe ve aya boyun eğdirdi Her
biri adı konulmuş bir ecele (süreye) kadar akıp gitmektedir Haberin olsun;
üstün ve güçlü olan, bağışlayan O'dur (ZÜMER
SURESİ< 5)

Dediler ki: "Bizi kendisine çağırdığın şeye karşı kalblerimiz bir örtü
içindedir, kulaklarımızda bir ağırlık, bizimle senin aranda bir perde
vardır Artık sen, (yapabileceğini) yap, biz de gerçekten yapıyoruz" (FUSSİLET
SURESİ < / 5)

İman edip salih amellerde bulunan ve Muhammed'e indirilen (Kur'an)a -ki o
Rablerinden bir haktır- İman edenlerin (Allah), kötülüklerini
örtüp-bağışlamış, durumlarını düzeltip-ıslah etmiştir (MUHAMMED
SURESİ< 2)

(Bütün bunlar,) Mü'min erkekleri ve mü'min kadınları, içinde ebedi kalıcılar
olmak üzere, altından ırmaklar akan cennetlere sokması ve kötülüklerini
örtüp-bağışlaması içindir İşte bu, Allah katında büyük kurtuluş ve
mutluluk'tur (FETİH
SURESİ<5)

"Andolsun, sen bundan gaflet içindeydin; işte Biz de senin üzerindeki örtüyü
açıp-kaldırdık Artık bugün görüş-gücün keskindir" (KAF
SURESİ<22)

Ayağın üstünden (örtünün) açılacağı ve onların secdeye çağrılacakları gün,
artık güç yetiremezler (KALEM
SURESİ< 42)

"Doğrusu ben, onları bağışlaman için her davet edişimde, onlar parmaklarını
kulaklarına tıkadılar, örtülerini başlarına çektiler ve büyüklük tasladıkça
büyüklük gösterip-direttiler' (NUH
SURESİ< 7)

Ey örtüsüne bürünen, (MÜZZEMMİL
SURESİ<1)

Ey bürünüp örtünen, (MÜDDESSİR
SURESİ<1)

Yıldızlarörtülüp (ışıkları) silindiği' zaman, (MÜRSELAT
SURESİ< 8)

Geceyi bir örtü yaptık (NEBE'
SURESİ< 10)

Ve onu (isyanla, günahla, bozulmalarla) örtüp-saran da elbette yıkıma
uğramıştır (ŞEMS
SURESİ< 10)