Müslüman Kadının vasifeleri

Kadın ümmetin yarısıdırHatta ümmet hayatında en büyük tesire sahip,en önemli yarımdır

Kadın,neslin oluşumunda ve eğitiminde ilk öğretmendirÜmmetin geleceği ve gidişatı kadına bağlıdırBu etki (ilköğretmen) oluşundan başka çocuğun,gençlik ve olgunluk devresinde aynı etkiye sahiptir

Kadın bu derece önemli olmasından dolayı Allah düşmanları ve fitnenin yaygınlaşmasını arzu edenler kadını ifsat etme konusu üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdılarBunu da onu erkeklerin arasına karıştırmak,kadın erkek eşitliği,sahte hürrüyet gibi batıya ait fikirileri yayma suretiyle yaparken her çeşit yolu ve aldatma unsurlarını da kullandılar

Bu sebeple Peygamber Selamün Aleykümv den gelen,bu fitneden caydırıcı haberlerden birinde şöyle buyurur: "Dünyadan ve kadınlardan sakınınızİsrailoğullarının ilk imtihanı kadınlar hakkında oldu"

Ayrıca kadının terbiyesi ve İslami olarak yetiştirilmesiyle ilgili özendirici haberler de vardır"Kimin üç kızı olurda,onlara güzelce sahip çıkar ve onlar hakkında Allah dan sakınırsa cennet o kimsenindir"

İlmi açıdan içtihat derecesine ulaşanameli açıdan ise insanların övgüyle sözettiği bir önderden bazı önemli hadiseleri açıklamak ve şüpheleri yok etme ve görevleri belirtmek noktasında istifade edeceğizSTAD HASAN EL BENNA

MÜSLÜMAN GENÇ KIZIN GÖREVLERİ

Müslüman genç kız,değerini ve konumunu bilmeyi arzu ettiğinde Allah cc ın kendisi için yarattığı hayattaki ödevlerini ve görevlerini de bilmesi icab ederÜstad HASAN EL BENNA NIN 1952 senesinde neşrettiği "Müslüman Kız Kardeşlere" isimli yazısını sunarak Müslüman Genç Kızların görevlerini kısa bir özet şeklinde anlatacağız

DİNİNE KARŞI GÖREVLERİ

(a) Allah cc a iman etmesi
(b)Ahirete iman etmesi gerekir
(c)Allah ın indirdiği bütün emirlere ve yasaklara gerçek anlamda riayet etmesi gerekir: Allah a olan saygıdandan haddi aşıp haramlara dalmaması ve kolaylık murat ettiği hususlarda ölçülü olması gerekir

AKLINA KARŞI GÖREVLERİ

(a) En sağlam gerçekler en doğru manalar, en sadık öğretilerleAklı besmelesi gerekir: Çünkü akıl,bu şekilde olgunlaşır,idrak gücü artar,ufku genişler ve seviyei yükselir Bunun içinde KURAN VE ONDAN SONRA PEYGAMBER Selamün AleykümV İN SAHİH HADİSLERİ gelir

(b) İslam tarihini bilmesi gerekir: Savaşlar,siyasetaklın faaliyeti,nefs mücahedesi, ve islamın irşad faaliyetleriyle ilgili tarihini bilmesi gerekir

(c)Sosyolojide,Ekonomide,Sağlıkta,Temel İlimlerde Çağın Öğretilerini Gücünün Yettiğince Bilmesi gerekir: İnsanların ,siyasi,sosyolojik ve ahlaki bakımdan sapkınlıklarını,doğruluklarını,rezilliklerini ,faziletlerini; gördüğü,işittiği ve okuduğuna dayanarak,islam ölçülerine uygun hüküm vermeye nefsini alıştıracak bir kültüre sahip olması gerekir

EVİNE KARŞI GÖREVLERİ
(a) Evini ilk günden itibaren takva üzerine tesisetmesi gerekirÜslüman kadın,güzel koku saçan Rabbani ruhu evine hakim kılması gerekir
Allah cc şöyle buyurur:

"Evlerinizde okunan Allah ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın,şüphesiz Allah her şeyin iç yüzünü bilen ve herşeyden haberdar olandır"

(b) Bütün isteklerinde devarldığı güzel mirasımıza uydurması gerekir: Şöyle denilir:"İsrafta hayır yokturHayırda israf yoktur

(c)Evine sahip olması gerekir: BU husuta peygamber Selamün Aleykümv"Kadın,kocasının evinde çobandırOradan sorumludur

(d) İlk andan itibaren nefsini,Rabbimizin şu buyruğunun manasına alıştırması gerekir: "erkekler,kadınlar üzerinde idareci ve koruyucudurlar"nisa suresi 34

yine Rabbimiz şöyle buyurur

"Kadınlar üzerinde erkekler için bir üstünlük payı vardır"bakara suresi 228

Bu görevlerin üstesinden gelebilmesi için kendisini kültürel ve ahlaki yönden hazırlaması gerekir şöyle buyurur