Categories
אנשים עם מוגבלות

מהו שירות תעסוקה לאנשים עם מוגבלות?

שירות התעסוקה לנכים (DES) מסייע לאנשים החיים עם מוגבלות בהכנה, במציאת עבודה ובשמירה עליה. הוא גם מציע תמיכה למעסיקים המעוניינים להעסיק עובדים עם מוגבלות.

חוק האמריקנים עם מוגבלויות (ADA) אוסר על מעסיקים פרטיים, ממשלות מדינה ומקומיות, סוכנויות תעסוקה ואיגודי עובדים להפלות מועמדים מוסמכים לעבודה או עובדים עם מוגבלות. כללי ADA מכסים את כל ההיבטים של העסקה – נוהלי גיוס, נוהלי פיטורין, הזדמנויות קידום, חבילות תגמול לעובדים מוסמכים וכן דרישות הכשרה לעבודה – בתוספת תנאים, תנאים והטבות אחרות המוענקות בחוק.

מהו תהליך שיקום מקצועי?

שיקום מקצועי היא תכנית המסייעת לבעלי מוגבלויות במציאת ושימור תעסוקה. באמצעות שותפויות עם עסקים, השיקום המקצועי מספק הכשרה לעבודה וכן תמיכה אחרת כדי לעזור לאנשים להחזיר את עצמאותם.

יועצי VR מתאימים את עבודתם לדרישות האישיות של כל לקוח. זה כולל הערכת היכולות הנוכחיות של כל אדם, חוזקות ומגבלות, כמו גם תחומי עניין ושאיפות בקריירה.

הם מנצלים מיומנויות עבודה וניסיון כדי להגביר את הביטחון העצמי והערך העצמי של אדם, כמו גם מציעים עצות כיצד להסתגל לעבודה או קריירה חדשה.

שיקום מקצועי יכול לרוב לספק לתלמידים עם מוגבלות את ההכנה הדרושה למעבר מתיכון למכללה, השכלה על-תיכונית או תעסוקה. סוכנויות VR ממלכתיות רבות מספקות מגוון תוכניות לתמיכה בתלמידים לפני שהם עוזבים את התיכון, כגון חוויות עבודה בקיץ, אימון מיומנויות הסתגלות בסיסיות והכנה לפני המכללה.

בנוסף, שיקום מקצועי יכול לסייע לאנשים עם מוגבלות המקבלים קצבאות ביטוח לאומי על ידי מתן סיוע בחיפוש עבודה והכשרה מקצועית שיכולה להוביל לעבודה המשלמת שכר הגון ומציעה כיסוי רפואי הכרחי.

האם מתבצע תהליך של גיוון והכלה בתוך מקומות עבודה?

על המעסיקים לשאוף להגביר את הגיוס ושימורם של אנשים עם מוגבלות על מנת לנצל את המיומנויות הייחודיות, הכישרונות, החוויות ונקודות המבט שלהם. קידום גיוון והכלה בתוך מקומות עבודה כמו גם עמידה בתקנות הפדרליות בנוגע להעדפה מתקנת לגיוס עובדים עם מוגבלות הם יעדים חיוניים.

זיהוי עצמי של מוגבלות הוא כלי רב ערך שארגונים יכולים להשתמש בו כדי להעריך את התקדמותם לעבר יעדים אלו. מדריך חדש של רשת הסיוע והמשאבים למעסיק בנושא הכללת מוגבלות מתווה אסטרטגיות שבהן מעסיקים יכולים להשתמש כדי לעודד עובדים עם מוגבלות להזדהות עצמית, בין אם למטרות אפליה מתקנת מרצון או חובה.

עידוד עובדים עם מוגבלות להזדהות עצמית דורש תמיכה מנהיגותית ולהיטות להשתתף בשיטות גיוס הוגנים. מנהיגים חייבים להשקיע זמן ומשאבים באספקת כלים וטכנולוגיות, יצירת תהליך התאמה מגיב, והדרכת מנהלים בתהליך הגיוס כדי שיבינו כיצד להתגבר על פחדים או אי נוחות סביב מוגבלויות. יתר על כן, כל העובדים חייבים להרגיש שההתאמות הוגנת ומכבדת.

התארגנות עבודה היא כל התאמה הנעשית לתפקיד, לסביבת העבודה או לאופן ביצוע המשימה המאפשרת לאדם עם מוגבלות העומד בכישורים לתפקיד לבצע פונקציות חיוניות. זה עשוי לכלול אספקת ציוד מיוחד או שינוי שעות העבודה.

לפי החוק הפדרלי של מדינת ניו יורק, מעסיקים מחויבים לספק התאמות סבירות. חובה זו יכול להתנער על ידי המעסיק רק אם היא תיצור "מצוקה מיותרת" על פעילותם העסקית.

נתונים מסקר מוגבלות ותעסוקה מגלים כי 33% מהאנשים שאינם עובדים עם מוגבלות מדווחים על חסמים לתעסוקה שניתן לטפל בהם באמצעות התאמות במקום העבודה. יתר על כן, קבלת התאמות נמצאת בקורלציה חיובית עם מצב התעסוקה הנוכחי והעדכני יותר; המציע כי התאמות במקום העבודה עשויות למלא תפקיד משמעותי בהגדלת הזדמנויות התעסוקה לאנשים החיים עם מוגבלות.

לפרטים נוספים : https://allgood.org.il/