8 cennet kapısı isimleri ve neden yapıldığı

arş ve kürsün altında, yedi göğün üstünde, arşın nuru ile sudan sekiz cennet yaratmıştır. Bunlar, biribirinden yüksektir.
En yükseği adn cennetidir ki, Mevla'nın görülme yeridir.
Birinci cennetin ismi, darülcelaldir ki, beyaz incidendir.
İkinci cennetin ismi, darüsselamdır ki, kırmızı yakuttandır.
Üçüncü cennetin ismi, cennetülme'vadır ki, yeşil zebercettendir.
Dördüncü cennetin ismi cennetülhulddur ki, sarı mercandandır.
Beşinci cennetin ismi, cennetünnaimdir ki, beyaz gümüştendir.
Altıncı cennetin ismi, cennetülfirdevsdir ki, kırmızı altındandır.
Yedinci cennetin ismi, cennetülkarardır ki, misktendir.
Sekizinci cennetin ismi, cennetüladndir ki, terleyen incidendir.

kayanak mafiretname