Es-Selam - Esma-ül Hüsna

Anlamı : 1. Selamete çıkartan. 2.Selamette olan yani zatının tüm hata ve kusurlardan münezzeh olması.

“O Allah ki, O’ndan başka ilâh yoktur. Melik’tir; Kuddûs’tur; Selâm’dır...” (Haşr, 23)

“İman etmedikçe Cennete giremezsiniz: birbirinizi sevmedikçe, olgun bir imana sahip olamazsınız. Size, yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şeyi haber vereyim mi? Aranızda selâmı yayınız!” (Müslim, Îmân, 93; Tirmizî, Kıyâmet, 57)

Peygamber (sav) her namazdan sonra: ”Allâhümme entesselâm ve minkesselâm.” ”Allah’ım! Sen’sin Selâm ve Sen’dendir selâmet.” buyrmuştur. (Müslim, Mesâcid, 135-136; Tirmizî, Salât, 224)