Lâ ilâhe illallah, Kelıme-i Tevhidinin anlamı: ‘’Allah’tan başka tapılacak İlah yoktur’’ anlamındadır. İslam dininin temel kurallarından birisidir. La ilahe illallah Muhammedün Rasulüllah demeyen (dil ile ikrar kalp ile tasdik etmeyen ) kimse Müslüman olamaz. Lâ ilâhe illallah kelimei tevhidini Muhammedün Rasulüllah kelimesi tamamlar. İkisi beraberdir. Hz Muhammed Allahın kulu ve rasulüdür, (elçisidir) anlamındadır.

Kelime-i Tevhîd kalplerin pasını siler ve nurlandırır. Kelimei Tevhîd ile Allah’ı zikir ve Allahı zikir ile de kalplerin huzur ve rahatı hakkında birçok ayetler ve hadisler mevcuttur.

♥ "Allh-u Teala buyuruyor: "LA İLAHE İLLALLAH benim kalemdir. Bu kaleden içeri giren kişi benim azabımdan emin olur".

♥ "Allah'ı çokca zikreden erkekler ve Allah'ı çokca zikreden kadınlar; Allah bunlar için bir bağışlama ve büyük bir ecir hazırlamıştır". (Ahzab Suresi - 35)

♥ ‘Dikkat edin, Kalpler ancak Allah’i zikretmekle tatmin olur’. (Rad suresi 28)

Müslümanın her fırsatta söylemesi gereken Kelime-i tevhidin fazileti, sevabı bereketi çoktur. Yine Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:

♥ "La ilahe illallah diyen bela ve sıkıntılardan kurtulur".

♥ Allah katında amellerin en kıymetlisi "Lâ ilâhe illallah" demektir.

♥ Allah’ı zikretmenin en faziletlisi "Lâ ilâhe illallah" demektir.

♥ "Lâ ilâhe illallah demek doksan dokuz belayı önler, bunların en hafifi de üzerinizdeki sıkıntının kalkmasıdır".

♥ "Lâ ilâhe illallah" diyen kimseyi işlediği günahlardan dolayı kafir diye suçlamayın "Lâ ilâhe illallah" diyen kimseye kafir diyenin kendisi kafir olur.

♥ "Lâ ilâhe illallah’" diyen kimse bela ve sıkıntılarından kurtulur.

♥ "Kıyamet günü benim şefaatimle en ziyade saadete erecek olan kimse ihlasla (samimi olarak – içinden gelerek ) Lâ ilâhe ilallah diyen kimsedir".

♥ ‘Benim ve diğer Peygamberlerin zikrettiği en üstün kelime, "Lâ ilâhe illallah" sözüdür.

♥ La ilahe illallah’ı çok söyleyerek imanınızı tazeleyin!

♥ Günde yüz defa "La ilahe illallah" diyenin yüzü kıyamette dolunay gibi parlar.


♥ Cenabı-ı Hak (CC) şöyle buyuruyor: "İzzetim, Celalim ve Rahmetim hakkı için "Lâ ilâhe illalah" diyen kimseyi ateşe koymayacağım".

♥ "Lâ ilâhe illallah" diyen kimsenin günahları silinir ve yerine o kadar da sevap yazılır’ .

♥ "Lâ ilâhe illallah" kelimesi cennetin anahtarıdır.

♥ "Lâ ilâhe illallah" diyen kimse sözünde sadık ise (samimi ve halis bir kalp ile söylerse) bütün günahları affedilir.

♥ Ölüm halindeki kimseye "Lâ ilâhe illallah" söylemesini tavsiye ediniz ve onları Cennetle müjdeleyiniz. Şeytanın insana en yakın olduğu vakit bu andır.

♥ Ağır hastayı "Lâ ilâhe illallah" demeye zorlamayın, sadece telkin edin.


♥ Son sözü "Lâ ilâhe illallah" olan kimse, ruhunu kolay teslim eder ve "Lâ ilâhe illallah" kelimesi kıyamet günü onun karşısına bir nur olarak gelir.


♥ "Lâ ilâhe illallah" zikri, derin bir ihlas ve samîmiyet ister "Kırk gün ihlas ve samimiyetle ibadet eden kimsenin kalbinden diline hikmet pınarı akmaya başlar".


♥ Kelime-i Tevhîdin hatmi 70000 dir Yetmiş bini tamamlamaya hatmi tehlil denir Ne niyetle yetmiş bine tamamlanırsa Yüce Mevla icabet eder.

LA İLAHE İLLALLAH KELİME-İ TEVHİDİNİ İSTEYEN İSTEDİĞİ KADAR ZİKREDEBİLİR.
HER YÜZÜNCÜDE *MUHAMMEDÜN RESÜLÜLLAH* İLAVE EDİLİR.
YÜZDEN AZ OKUYANLAR ZİKRİN SONUNDA *MUHAMMEDUN RASULULLAH* İLAVE EDEBİLİR.

Abilerim ablalarim kardeslerim gelin biz de Kelimeyi-Tevhid getirelim...

ilk ben basliyorum insallah...
La ilahe illallah Muhammedün Rasulüllah


islami sohbet, dini sohbe, dini forum