Şeytan ve Hz. Adem (as) Allah’ın rüyetine mazhar oldu mu?
Yazar: Sorularla İslamiyet, 25-3-2010

Kaynaklarda görebildiğimiz kadarıyla, varlıklar arasında Allah’ın cemalini gören tek kişi Hz. Muhammed (a.s.m)’dir.

Kur’an’da Hz. Adem (as) ve İblis ile ilgili karşılıklı konuşma sahneleri, mahiyetini bilmediğimiz perdeler arkasında cereyan etmektedir.

Nitekim, Kur’an’da aynı hitap tarzı Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa (aleyhimüsselam) ve başka peygamberler için de söz konusudur. Ve onların Allah’ı görmedikleri kesin olarak bilinmektedir.