Dört mezhepte de haram olan

Sual: S. Ebediyye’de, dört mezhepte de haram olan bir şeye helal, helal olan bir şeye haram diyenin kâfir olacağı bildiriliyor. Buna birkaç örnek verilebilir mi?
CEVAP
Bazı örnekler verelim:
1- Hayzlı ve nifaslı iken namaz kılmak, oruç tutmak, camiye girmek, dört mezhepte de haramdır. (S.Ebediyye)

2- Erkeklerin yabancı kadının yüzünden ve avuçlarının içinden ve dışından başka yerine bakmaları, dört mezhepte de haramdır. (Redd-ül-muhtar)

3- Cünüp olan erkeğin ve kadının, gusletmeden, abdestsiz yapılması caiz olmayan, ibadetlerden birini yapması, dört mezhepte de haramdır. (El-fıkh-ü alel-mezahib-il-erbea)

4- Müta nikâhı ve geçici nikâh dört mezhepte de haramdır, bâtıldır. (Mizan)

5- Dürr-ül-muhtar’ın, (Kur’an-ı kerim okurken, harf eklemeyecek, kelimeyi bozmayacak şekilde teganni etmek caiz ve güzeldir. Aksi takdirde haramdır. Böyle teganni edene, ne güzel okudun demekte küfür korkusu vardır) ifadesini İbni Abidin hazretleri, şerh ederken buyuruyor ki: Teganni eden hâfıza, ne güzel okudun diyen kimse kâfir olur demişlerdir; çünkü dört mezhepte de haram olan bir şeye, güzel diyen kâfir olur. (Redd-ül-muhtar)

6- Sarhoş eden içkiler, dört mezhepte de şarap gibi galiz, necasettir. (El-fıkhü alel mezahibil-erbea)

7- Namaza başlarken, tekbir getirmek, dört mezhepte de farzdır. (İslam Ahlakı)

8- Erkeklerin altın yüzük takmaları, dört mezhepte de caiz değildir. (Mevahib-i ledünniyye)

9- Dört mezhebin icmaına inanmayan kâfir olur.(Redd-ül-muhtar)

10- Yayılan bid’atin kötülüğünü Müslümanlara duyurmak dört mezhepte de farzdır. Bu konuda icma-i ümmet vardır. (Mektubat-i Masumiyye)

Dört mezhepte de haram olan bir şeyi severek, beğenerek, helal sayarak yapan, söyleyen kâfir olur. Mecbur olarak, âdete ve nefsine uyarak veya nafaka temini için, istemeyerek, üzülerek yapan kâfir olmaz.