Nuh der, peygamber demez sözü küfür olurmu

Sual: İnatçı bir Müslümana, (Nuh der, peygamber demez) demek niçin küfür oluyor?
CEVAP
Önce bu deyimin ne anlama geldiğine bakalım:
Bir kimse, o kadar inatçı ki, herkesçe bilinen bir gerçeği bile, kabul etmez inkâr eder demektir. Hıristiyanlar ve Yahudiler dâhil herkesin peygamber olarak bildiği Nuh aleyhisselama, peygamber dememekte inat eder demektir. İsa aleyhisselama peygamber demiyor dense, Yahudiler demediği için geneli kaplamaz. Muhammed aleyhisselama peygamber demiyor dense, Hıristiyanlar da demiyor. İttifakla herkesin kabul ettiği Nuh aleyhisselam örnek gösteriliyor. (Adam, Nuh diyor da, Ona peygamber demeye dili varmıyor) anlamındadır.

Küfür olmasının sebebiyse şudur:
(Sen inatta o kadar ileri gidiyorsun ki, Nuh aleyhisselamın peygamberliğini inkâr ediyorsun) denmiş oluyor. O da Müslüman olduğuna ve bunu inkâr etmediğine göre, (Sen Nuh aleyhisselama peygamber demiyorsun) denilince, küfürle suçlanmış oluyor. Hâlbuki Peygamber efendimiz, (Kendisine kâfir denilen kimse, gerçekte kâfir değilse, ona kâfir diyenin kendisi kâfir olur) buyuruyor. Yani inatçı Müslüman, kâfir olmadığı halde, ona kâfir dendiği için bu söz küfür oluyor. Ama bu sözü inatçı kâfir için söylemekte mahzur yoktur. Kâfire, (Sen inadından Nuh der, peygamber demezsin) demekte hiç mahzur olmaz.

Vehhabiler, Âdem, Şit, İdris ve Nuh’a [aleyhimüsselam] kadar olan peygamberlere peygamber demiyorlar. Onun için, (Vehhabiler, Âdem der peygamber demez, İdris der peygamber demez) denirse mahzuru olmaz, yerinde söylenmiş olur.