Nazar Boncuğu Takmak Dinimizce Uygun mudur

Ayetel Kürsi

Nazar Boncuğu Takmak Dinimizce Uygun mudur? Nazar boncuğu, çocukların üzerine taktıkları renkli boncuklar veya göz şeklinde yapılmış cisimlerdir Bunlarla onun nazardan korunmasını, zararlı ve kötü şeylerin ondan uzaklaşmasını murat ederler

Türkçe de ‘nazar boncuğu’ diye meşhur olan üzerinde göz işareti bulunan yada renkli olan bu boncukları takmak ve faydayı bunlardan beklemenin İslam dininde yeri yoktur Bunları kullanmak İslam dinine aykırıdır Hatta faydayı bu boncuklardan beklemek küfür’dür

Nitekim Amir oğlu Ukbe'den rivayet olunan bir hadis-i şerifte Hz Muhammed (SAV) şöyle buyurmuştur:

"Kim nazar boncuğu takarsa, Allah ona -nazar boncuğu takması sebebiyle- bir fayda yaratmaz Kim de nazarlık takarsa, Allah ondan da bir hayır nasip etmez (Ahmed b Hanbel, Ebu Ya’la, Hakim)"