Allah'a eş koşma - şirk

NİSA SURESİ/ 48: Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bundan başkasını dilediğii kimse için bağışlar Allah'a ortak koşan kimse büyük bir günah ile iftira etmiş olur
Şirk: Allah'a eş ve ortak koşma
NİSA SURESİ / 116: Allah kendisine ortak koşulmasını elbette bağışlamaz Ondan başka günahları dilediği kişi için bağışlar Kim Allah'a ortak koşarsa büsbütün sapıtmıştır

Şirk düşüncenin en önemli afetlerinden biridir Kelime olarak ortak olmak anlamına gelir Dini anlamda şirk ise, Allah'a eş ve ortak koşma manasına gelmektedir
Şirk, aynı kökten gelen kelimelerle birlikte Kur'an-ı Kerim'de 150 yerde geçmektedir Kutsal kitabımıza göre, şirke düşen insanların nefislerine tabii olarak tevhide ( Allah'ın birliğine) karşı çıkmalarının neticesinde bu duruma düştüklerini öğreniyoruz
Şirk'in temelinde, insanların Allah'a tam manası ile inanmamaları, O'nun emir ve yasaklarına tam manasıyla uymamaları gelir Bu husus birçok ayette dile getirilir Kur’an ayetleri dışında çeşitli hadislerde ve ilmi eserlerde de şirk konusuna geniş yer verilmiştir
Bizim burada bahsetmek istediğimiz ve özellikle üzerinde durduğumuz şirk’in bir başka türüdür Artık "putlar" dönemini kapattığımızı ve Allah inancını taşıdığımızı varsayarak, dönemimizde isim ve şekil değiştirmiş putlardan bahsederek konuyu biraz açalım
Genel prensip olarak; Allah'ı ve Allah'ın emir ve yasaklarını unutturan her türlü maddi ve manevi sevgi, şirk’tir Bu dünyasal sevgiler de olabilir ki bunlar; para, mal, mülk, ünvan, güzellik, itibar gibi yada manevi olabilir; ana-baba, evlat, eş veya yar sevgisi gibi… Hangisi olursa olsun, Allah aşkını unutturacak kadar, emir ve yasaklarını görmezlikten getirecek kadar çoksa, Allah'ın yanına yeni bir ilah konmuş olur ki bu da şirktir Yani kısaca; Allah'ın varlığını bilmenize rağmen, dünya metaına, dünyasal sevgilere, isteklerinize ve arzularınıza hizmet etmeniz, Hakikat ehline göre şirktir ve putperestlikten daha büyük beladır
ANKEBUT SURESİ/ 8: Biz insana, ana babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir Eğer onlar seni, hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa, onlara itaat etme Dönüşünüz ancak banadır O zaman size yapmış olduklarınızı haber vereceğim
Bayezid-i Bestamî Hazretlerinin hizmetinde bulunan Ebu Musa şöyle bir hikâye anlatır:
Bir gün Bayezid çarşıya çıktı Halk onu görebilmek için hucum etti Bayezid Hazretleri bu kalabalığın haline baktı ve şöyle dua etti;
"Ya Rabbi; sana sığınırım, onlara acı, beni görünce seni unutmasınlar Bana da acı, onları görünce varlığını bana unutturma…"

Şirk: Allah'a eş ve ortak koşma islamseli.net,İslami forum,dini forum Arşivi Şirk: Allah'a eş ve ortak koşma