Farkında Olmadan Duada Şirk Koşmak


Bu Allah’dan başkasından, Nebiler veya evliyadan, rızık, hastalıklara şifa ya da buna benzer şeyler talep ederek dua etmektir.


Zira Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:


“Allah’dan başka sana yararı ve zararı olmayanlara dua etme. Eğer edersen sen de zalimlerden olursun”


Yunus 106


Burada “zalimler”, “müşrikler” anlamındadır.