Allah'a ibadet edin we hiç bir şeyi ona şirk goşmayın
(el nisa 36)

Gün olur, onları bir araya toplayıp haşrederiz.
Sonra şirke batanlara sorarız:
"Nerededir o birşey zannedip durduğunuz ortaklarınız?"(EN’AM 22)

İmran b. Husayn şöyle rivayet ediyor:

"Rasulullah (s.a.v.) bileğine sarı halka takmış olan bir adam gördü. Ona:

"Bu nedir?" diye sordu. Adam:
..
"Uğurdur. Bana cesaret verir, kuvvetimi artırır." dedi. Rasulullah (s.a.v.) ona:

"Hemen çıkart at. O senin ancak aczini artırır. Şayet o üzerindeyken ölseydin asla kurtuluşa eremezdin." buyurdu."

(İbn Mace Tıbb: 39, Ahmed Müsned: 4/445, İbn Hibban Mevarid: 1410-1411)