+ Cevap Ver
5 sonuçtan 1 ile 5 arası
Like Tree4Beğeniler
 • 2 Post By teSnim
 • 1 Post By teSnim
 • 1 Post By teSnim

Allah'a ortak koşan kimse ebedi cehennemliktir

 İman Esasları Katagorisinde ve  Allaha Şirk koşmak ve tehlikeli sözler Forumunda Bulunan  Allah'a ortak koşan kimse ebedi cehennemliktir Konusunu Görüntülemektesiniz.=>13.Hadis: Enes b. Malik (r.a)'den rivayet edildiğine göre Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurmuştur: «Allah (c.c) cehennemde azabı en hafif olana: «Şayet yeryüzünde ne varsa hepsi senin olsa şu azabdan kurtulmak için feda eder miydin?» diye soracaktır. O da: «Evet, feda ederdim ya Rabbi!» diyecek. Bunun üzerine Allah (c.c): «Fakat Adem'in sulbünde ...

 1. #1
  Paylaşımcı Üye
  Üyelik tarihi
  Dec 2011
  Yaş
  29
  Mesajlar
  1.479
  Tecrübe Puanı
  9

  Standart Allah'a ortak koşan kimse ebedi cehennemliktir


  13.Hadis:  Enes b. Malik (r.a)'den rivayet edildiğine göre Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurmuştur:

  «Allah (c.c) cehennemde azabı en hafif olana: «Şayet yeryüzünde ne varsa hepsi senin olsa şu azabdan kurtulmak için feda eder miydin?» diye soracaktır. O da: «Evet, feda ederdim ya Rabbi!» diyecek. Bunun üzerine Allah (c.c): «Fakat Adem'in sulbünde iken senden, daha kolay olan bir şeyi istemiştim de sen bundan çekinip bana şirk koşmuştun» diyecek.»

  (Buhari)


  HADİSTEN NE İSTİFADE EDERİZ

  -Hiç kimseye ne malın, ne şefaatin, ne oğulların ne de dünya ve içindekilerinin fayda sağlamayacağı kıyamet günü gelmeden önce, herkes Allah'a şirk koşmamak ve O’nun iradesi doğrultusunda yaşamak konusunda elinden geleni yapmak zorundadır. Zira, Allah (c.c) kendisine şirk koşulmasını asla affetmeyeceğini ve insanların bu konuda çok dikkatli olmalarını emrediyor. Şirk koşulması halinde ise ebedi cehennem azabından kurtuluşun olmadığını beyan ediyor.

  (Seyfuddin el-Muvahhid / İslam Davetçilerine Öğütler)

  ŞİRK !

  Büyük Şirk: Allah (c.c)’ı ibadette (nusukta), hükümde, teşride, velayette ve sevgide birlemeyip O’na ortak koşmaktır.

  Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

  “De ki: “Namazım, kestiğim kurban, hayatım ve ölümüm Alemlerin Rabbi olan Allah içindir. O’nun hiçbir ortağı yoktur. Müslümanların ilki olarak bununla emrolundum.” (En’am: 162 –163)

  “Onlar, hahamlarını, rahiblerini ve Meryem oğlu Mesih’i Allah’tan başka rabler edindiler. Oysa tek olan Allah’a ibadet etmekle emrolunmuşlardı. O’ndan başka ibadete layık ilah yoktur. O, onların ortak koştuklarından münezzehtir.” (Tevbe: 31)

  “Hüküm vermek yalnız Allah’a aittir. Kendisinden başkasına değil, sadece O’na ibadet etmenizi emretti. Dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.” (Yusuf: 40)
  1) Dua Yapmada Şirk:

  Dua yalnız Allah (c.c)’a yapılır. Başkasına yapıldığı zaman şirktir. Ölüden yardım istemek gibi...

  Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

  “Gemiye bindikleri zaman dini yalnız Allah’a has kılarak O’na yalvarırlar. Ama Allah onları karaya çıkararak kurtarınca O’na hemen eş koşarlar.” (Ankebut: 65)  2) Niyet ve İstemede Şirk:

  Yani; hayırlı bir iş yaparken Allah (c.c)’ın rızasından başka birşey için yapmaktır.

  Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

  “Dünya hayatını ve güzelliklerini isteyenler orada işlediklerinin karşılığını eksikliğe uğratılmadan veririz. İşte ahirette onlara ateşten başka birşey yoktur. İşledikleri şeyler orada boşa gitmiştir. Zaten yapmakta oldukları da batıldır.” (Hud: 15-16)

  “İstiyor” sözü; salih ameliyle istiyor demektir. Dolayısıyla salih olmayan ameller, dünya için yapılan ameller, bunun dışındadır.

  Örneğin; bir insan güzel bir ev yapar, onu dünya için güzel yapar ve bu yaptığı amel salih amelden sayılmaz ve bunda bir beis yoktur. Salih amele örnek olarak; namaz, cihad, hac gibi amelleri verebeliriz.
  3) İtaatte Şirk:

  Allah (c.c)’ın itaat etmeyi yasakladığı bir konuda birisine itaat etmek veya kendisine itaat edilmeyi yasakladığı birisine itaat etmek demektir.

  Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

  “Onlar, hahamlarını, rahiblerini ve Meryem oğlu Mesih’i Allah’tan başka rabler edindiler. Oysa tek olan Allah’a ibadet etmekle emrolunmuşlardı. O’ndan başka ibadete layık ilah yoktur. O, onların ortak koştuklarından münezzehtir.” (Tevbe: 31)

  Ayetteki “hahamlar”dan kasıt; "alimler” manasındadır.

  “Rahipler”den kasıt; ibadetkarlar manasındadır.

  “Allah’tan başka rabler”den kasıt; Allah (c.c)’ın haram kıldığını helalleştiren, Allah (c.c)’ın helal kıldığını haramlaştıranlara itaat ettiler. Böylece onları, onların rububiyetlerine itikat etmedikleri halde, rabler edindiler. Bilakis derler ki: “Rabbimiz ve onların rabbi Allah (c.c)’tır.”

  O halde alim olsun, ibadektar olsun veya başkası olsun, her kim Allah (c.c)’ın haram kıldığını helal, helal kıldığını haram kılması konusunda bir kimseye itaat ederse işte o kimse onu rab edinmiştir. Tıpkı “hahamlarını ve rahiplerini Allah (c.c)’tan başka rabler edinenler gibi.”

  Birgün Rasulullah (s.a.s) bu ayeti kerimeyi okuduğu sırada içeriye daha evvel hristiyan iken İslam’la şereflenen Adiyy İbn Hatem (r.a) girdi ve bu ayeti kerimeyi duyunca Rasulullah (s.a.s)’e:

  “Onlara ibadet etmiyorlar ki” dedi.

  Bunun üzerine Rasulullah (s.a.s):

  “Onlar Allah (c.c)’ın helal kıldığı bir şeyi haram, haram kıldığı bir şeyi helal kıldıkları zaman onlara itaat etmiyorlar mı?” diye sorunca Adiyy b. Hatem:

  “Evet” diye cevap verdi. Rasulullah (s.a.s) de:

  “İşte böylece onlara ibadet ediyorlar” buyurdu. (Tirmizi,Ahmed b. Hanbel, İbni Hazm)
  Karani ve Yasin Bunu Beğendiniz.

 2. #2
  Paylaşımcı Üye
  Üyelik tarihi
  Dec 2011
  Yaş
  29
  Mesajlar
  1.479
  Tecrübe Puanı
  9

  Standart Cevap: Allah'a ortak koşan kimse ebedi cehennemliktir

  İbni Teymiye (r.a) şöyle dedi:

  “Ebu’l Bahteri bu ayet hakkında şöyle dedi:

  “Onlar din adamlarına, rahiplerine namaz kılmadılar. Şayet din adamları ve rahipleri, kendileri için rüku ve secde yapılmasını onlara emretseydiler elbette bu konuda onlara itaat etmezlerdi. Fakat Allah (c.c)’ın haramını helal, helalini haram yapmalarını onlara emrettiklerinde bu emre itaat ettiler. İşte onların, din adamlarını ve rahiplerini Allah (c.c)’tan başka rabler edinmeleri böyle olmuştur.”

  Rebi b. Enes dedi ki:

  “Ebi Ali’ye’ye dedim ki: “İsrail oğullarında şu rab edinme meselesi nasıldı?” Dedi ki: “Rab edinme şöyledir: “Onlar Allah (c.c)’ın kendilerine kitaplarında neyi emredip neyi yasakladığını buldular ve dediler ki: “Biz hahamlarımızın hiçbir zaman önüne geçmeyeceğiz. Bize neyi emrederlerse uyarız, neyi de yasaklarlarsa onların sözlerine karşı çıkmaz, vazgeçmeyiz. Böylece adamlara tabi olup Allah (c.c)’ın kitabını arkalarına attılar. Rasulullah (s.a.s) onların, onlara ibadetlerinin; haramı helalleştirmeleri, helali haramlaştırmaları konusunda olduğunu açıklamıştır. Yoksa onlar onlara namaz kılmadılar, onlar için oruç tutmadılar, Allah (c.c)’tan başka onlara dua etmediler. Bu sebeple onların ibadetleri bu meselelerde olmayıp haramı helalleştirme, helali haramlaştırma konusunda idi.” (İbni Teymiye Fetvalar c: 7 s: 76)  4) Sevgide ve muvalatta şirk:

  Her kim, sadece Allah (c.c) için sever ve buğzeder, dost ve düşman olursa; Allah (c.c)’ın sevdiğini sever, sevmediğini sevmezse; Allah (c.c) ve rasulüne dost olana dost, düşman olana düşman olursa; Allah (c.c)’ın razı olduğu şeylerden razı olur, buğzettiği şeylere buğzederse, işte o kimse sadece Allah (c.c)’a kul olmuş ve imanı tamamlanmıştır. Her kim de şekli ve resmi ne olursa olsun Allah (c.c)’dan başkası için sever ve buğzederse veya dostluk ve düşmanlık gösterirse, işte o kimse de ister kabul etsin veya kabul etmesin, bunlara kul olmuş ve ibadet etmiştir.

  Rasulullah (s.a.s) şöyle demiştir:

  “Allah (c.c) için seven, Allah (c.c) için buğzeden, Allah (c.c) için veren, Allah (c.c) için vermeyen kimsenin imanı tamamlanmıştır.” (Ebu Davud sahih senedle)

  Rasulullah (s.a.s) şöyle demiştir:

  “İmanın en sağlam kulpu; Allah (c.c) için dost olmak, Allah (c.c) için düşman olmak, Allah (c.c) için sevmek, Allah (c.c) için buğzetmektir.” (Ahmed sahih senedle)

  Allah (c.c) için dost ve düşman olmanın, sevmek ve buğzetmenin imanın en sağlam kulpu olmasının sebebi; Allah (c.c)’a kulluğun en yüksek mertebesini gösterdiği içindir. Bu sebeple kim, Allah (c.c)’dan başkası için dost veya düşman olursa, o kişiye en yüksek seviyede kulluk ve ibadet etmiş olur.

  Zatı için sevilen sadece Allah (c.c)’dır. O’ndan başkaları ise ancak O’nun için sevilirler, O’nunla beraber sevilmezler. Allah (c.c)’dan başkası, şekli ve mertebesi ne olursa olsun, doğruya ister isabet etsin ister isabet etmesin, ister hak ister batıl üzere olsun zatı için veya Allah (c.c) ile beraber sevilirse, onun zatı için dostluk veya düşmanlık gösterilirse Allah (c.c)’dan başka rab ve ilah edinilmiş olur. (1)

  Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

  “İnsanlardan, Allah’tan başka edindikleri denkleri Allah gibi sevenler vardır. Oysa iman edenlerin Allah’ı sevmeleri daha şiddetlidir.” (Bakara: 165)

  (1) Toprak ve vatan gibi maddi bir durum ve bir beşer olması ya da sahip olunan bir yol, kanun, her çeşidiyle grup ya da partiler gibi manevi durumların olması arasında bir fark yoktur.
  5) Korku şirki:

  Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

  “Muhakkak şeytanlar dostlarını korkuturlar. Eğer inanmışsanız onlardan korkmayın benden korkun.” (A-li İmran: 175)

  Yalnız Allah (c.c)’ın elinde olan şeyler hakkında Allah (c.c)’tan başkasından korkmak büyük şirklerdendir.

  Örneğin; neslini kesebileceği endişesiyle insan veya cinden korkmak gibi... Çünkü bu, sadece Allah (c.c)’ın elindedir.

  Hastalık, fakirlik veya sakatlık verebileceği zannıyla insanlardan veya cinlerden korkmak da böyledir.

  Ölüden veya cansız bir varlıktan zarar geleceği zannıyla korkmak büyük şirktir. Velev ki bu, ölünün hayatta iken yapabileceği şeylerden olsun.

  Örneğin; bir ölünün kendisini dövebileceğinden korkması gibi... Bu, büyük şirktir. Çünkü ölünün bunu yapmaya kudreti yoktur.

  Bir mahlukattan korktuğundan dolayı ona ibadet etmek büyük şirktir. Örneğin; korktuğundan dolayı bir kişi için kurban kesmek gibi...

  Oturacağı yeni bir evde cinler kendisine zarar vermesinler diye, onların şerrinden korunmak amacıyla cinler için kurban kesmek de büyük şirktendir.

 3. #3
  Paylaşımcı Üye
  Üyelik tarihi
  Dec 2011
  Yaş
  29
  Mesajlar
  1.479
  Tecrübe Puanı
  9

  Standart Cevap: Allah'a ortak koşan kimse ebedi cehennemliktir

  6) Tevekkül şirki:

  Tevekkülün şer’i manası; hayrı elde etmek veya şerri defetmek için Allah (c.c)’a güvenmektir.

  Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

  “Eğer mü’min iseniz yalnız Allah’a tevekkül edin.” (Maide: 23)

  “Kim Allah’a tevekkül ederse Allah ona yeter.” (Talak: 3)

  Yalnız Allah (c.c)’a güvenmek, O’na gönülden bağlanmak, tevhiddir.

  Tevekkül aşağıdaki durumlarda büyük şirk olur:

  - Sadece Allah (c.c)’ın yapabildiği konularda yaratılanlara güvenmek.

  Örneğin; yağmur yağması, rızık elde etmek, çocuk sahibi olmak, hastalıktan korunmak ve hastalıktan kurtulmak gibi sadece Allah (c.c)’ın elinde olan meselelerde Allah (c.c)’tan başkasına güvenmek gibi...

  - Ölülere ve cansız varlıklara herhangi bir konuda tevekkül etmek, güvenmek.


  7) Teşri koyma şirki:

  Teşri koymak, helal veya haram, iyilik veya kötülük ölçülerini tayin etmek sadece Allah (c.c)’a ait olan uluhiyyetin en önemli özelliklerindendir.

  Bu nedenle kim, bu özelliklerden herhangi birisinin kendisinde olduğunu iddia ederse, yani; Allah (c.c)’a muhalefet ederek teşri koyma, helal (serbest) ve haram (yasak) ölçülerini tayin etme, bir şeye iyi veya kötü deme yetkisinin kendisinde bulunduğunu iddia ederse kendisini ilah ilan etmiş ve Allah (c.c)’a denk kılmış olur. Her kim de onun bu iddiasını kabul ederek bu yetkiyi ona verir ve ona bağlanırsa onu kendisine ilah edinmiş olur.

  Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

  “Hüküm vermek yalnız Allah’a aittir. Kendisinden başkasına değil, sadece O’na ibadet etmenizi emretti. Dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.” (Yusuf: 40)

  “Yoksa onların Allah’ın izin vermediği şeyi kendilerine dinden bir şeriat koyan ortakları mı vardır?" (Şura: 21)

  “De ki: “Biliyor musunuz, Allah size rızık olarak her ne indirmişse, onun kimini haram kıldınız, kimini helal...” Yine de ki: “Allah mı bunun için size izin verdi, yoksa Allah’a iftira mı ediyorsunuz?” (Yunus: 59)

 4. #4
  Aktif Üye
  Üyelik tarihi
  Oct 2012
  Yaş
  34
  Mesajlar
  112
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart Cevap: Allah'a ortak koşan kimse ebedi cehennemliktir

  tşk

 5. #5
  Paylaşımcı Üye
  Üyelik tarihi
  Sep 2012
  Mesajlar
  806
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart Cevap: Allah'a ortak koşan kimse ebedi cehennemliktir

  Şirk konusuna çok güzel bir açıklama.
  Peygamber efendimiz, şirki tarif ederken " zifiri karanlık bir gecede , yerde yürüyen siyah bir karınca gibidir" buyurmuştur. Allahın affetmeyeceği tek günah. Çok dikkt edilmesi gerekiyor. Allah ac razı olsun.

+ Cevap Ver

Benzer Konular

 1. Dul ve yoksullara yardıma koşan kimse
  By Karani in forum Hadis-i şerifler
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 07-15-2013, 04:23 AM
 2. Allah resulu ebedi saadetten haber veriyor
  By Karani in forum Peygamber Efendimiz (S.A.V)
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 01-22-2013, 01:18 PM
 3. Her şey fani Allah ebedi yar.
  By £laf in forum Serbest Bölüm
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 10-18-2012, 04:28 PM
 4. Allah'ın ezeli ve ebedi oluşunu nasıl anlamak gerekir
  By Karani in forum Allaha iman etmek
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 10-26-2010, 12:56 AM
 5. Allah, Ortak Kabul Etmez!
  By EniSe in forum Fıkıh
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 10-28-2009, 03:19 PM

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
^

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379