Allahı görmek
RU'YETU'LLAH(ALLAHU TEALA'YI CENNETTE GORME)

Mu'minler ahirette; cennette Allahu Teala'yi bas gozleriyle gercek sekilde goreceklerdir. Bu hususta Kur'an-i kerim'den ve hadis-i serif'lerden deliller vardir. Kur'an-i Kerim'de soyle buyurulur:
'Nice yuzler vardirk i, o gun (kiyamette) guzelligi ile parıldar.
(O yuzler)Rab'lerine bakarlar.''(Kiyameh:22-23)

Hadis-i Serif'de de soyle buyurulur:
'Sizler kiyamette Rabbinizi, ondördü (bedir) gecesi ay'i gördüğünüz gibi göreceksiniz''.(Buhari ve Muslim)

Allahu Teala'nin Musa Aleyhisselam'a hitaben ?'Beni kat'iyyen göremezsin.''(A'raf:143),sözü ise dunyada goremezsin, manasinadir. Ahirette gormenin vukuuna mani degildir. Cunku dunyevi guc ve unsurlarin O'nu gormeye takati olmaz. Nitekim, bu hususta soyle buyurulur: ?'Hic bir goz O'nu dunyada ihata ve idrak edemez'' (En'am:103) Yani dünyada O'nu mevcud maddi goz goremez,demektir.

Mu'minlerin,kiyamette,Allahu Teala'yi goreceklerine iman etmek de, yine bir iman geregidir.