Bu, kul her an seriatinin emirlerini yerine getirme gayreti içinde olma noktasinda toplanir.


kul, her zaman abdestli bulunmaga gayret etmelidir.


İmam Nîsâburî Hazretleri bu edebleri oniki maddede özetlemistir:


1- Gönül temizligi: Gönlün Allah'dan baska her seyden temizlenmesi.


2- Sirrin temizligi: Müsâhede ehli olmak bundan sonra baslar.


3- Sadrin temizligi: Her an recâ ve kanaat hasletlerine sarilmakla olur.


4- Ruhun temizligi:Hayâ ve vekari muhafaza ile olur.


5- Batinin temizligi: Helal lokmaya dikkat etmek ve iffetli olmakla kazanilir.


6- Bedenin temizligi: Sehvetleri terkedip heva ve hevesleri kirmakla olur.


7- Iki elin temizligi: Haramlardan sakinmak ve hayra kosmakla olur.


8- Ma'siyetten temizlik: Günahlarindan pismanlik duymakla olur.


9- Dilin temizligi:Zikir ve istigfara devam etmekle olur.


10- Kusurun temizligi: Son andan korkmak , Cenab-i Hakk'dan iyi sonuç beklemekle olur.


Bâyezid bistâmî hazretleri buyuruyor ki: "Adetli kadin necâset üzre oldugu için namazdan menedildi. Ma'siyet necâsetlerinden temizlenmeyen insanin hizmetten men edilmesi, âdetli kadinin namazdan menedilmesinen daha korkunçtur."


11-Her isinde ihtiyatli olmak.


12- Salih selef gibi olmaga , onlar gibi hayra kosmaya hazir olmak.