Allah kimleri sever

İtikadı doğru olup, dinin emir ve yasaklarına riayet eden her Müslümanı Allahü teala sever.
Aşağıdaki vasıflarda olan Müslümanları da, o huylarından dolayı sever. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Allahü teala, güler yüzlü olanı sever.) [Beyhekî]
(Allah muhsindir, muhsinleri [iyilik edenleri] sever.) [Taberani]
(Allahü teala, güzeldir, güzeli [güzel işleri] sever. Cömerttir, cömertliği sever. Temizdir, temizliği sever.) [İ. Adiy]
(Allahü teala, yumuşak davrananı sever.) [Müslim]
(Allahü teala, çok affedicidir, affetmeyi sever.) [Hakim]
(Allahü teala, tektir, teke riayet edeni sever.) [İbni Nasr]
(Allahü teala, yaptığı işi hakkıyla [temiz, güzel] yapanı sever.) [Beyhekî]
(Allahü teala, yardım isteyenin yardımına koşulmasını sever.) [İ. Asakir]
(Allahü teala, tevbekar genci sever.) [Ebu-ş-Şeyh]
(Allahü teala, gençliğini Allah’a itaat yolunda geçiren genci sever.) [Ebu Nuaym]
(Allahü teala, meslek sahibi olan ve mesleğinde maharetli mümini sever.) [Taberani]
(Allahü teala, eski dostluğunu devam ettireni sever.) [Deylemî]
(Allahü teala, mazlumun ve darda kalanın yardımına koşanı sever.) [Beyhekî]
(Allahü teala, ısrarla dua edenleri sever.) [Beyhekî]