Yüce Allah şöyle buyuruyor:
"O halde siz beni zikredin ki,bende sizi zikredeyim,bana şükredin.Nankörlük etmeyin."(Bakara,152)
"Eğer şükreder ve inanırsanız,Allah size azap etmez.Allah şükrün mükafatını verir ve herşeyi bilir"(Nisa,147)
Yüce Allah,hiç istisna etmeden şükredenlere nimetini arttıracağını beyan ederek şöyle buyuruyor:
"Eğer şükrederseniz,kesinlikle size daha fazlasını veririm.Eğer nankörlük ederseniz,hiç şüphesiz azabım pek çetindir."(İbrahim,7)
"Cennetliklerin(oraya girince)söyleyecekleri sözlerin son cümlesi'Alemlerin Rabbine hamd(şükür)olsun'dur."(Yunus,10)
Peygamberimiz (sav) buyuruyor:
"Yediğine şükreden kimse açlığa katlanarak oruç tutan kimse gibidir."
...
Mal biriktirmekle ilgili inen ayetler indiğinde Hz.Ömer (ra),Efendimiz(sav)e;"hangi malı edinelim?"diye sorduğunda Peygamberimiz(sav)şöyle buyurdu:"Sizden birisi zikreden dil ve şükreden kalp edinsin."
...
Kalbi ilgilendiren şükür,hayırlı olanı kasdetmek ve tüm yaratıklar için iyilik duygusu beslemektir.Dili ilgilendiren şükür,hamd manası içeren sözleri dille söylemek ve Allah'ın takdirine razı olduğunu söylemektir.organlara gelince ,Allah Teala'nın nimetlerini ona itaatte kullanmak,ona isyanda kullanmamaktır.Gözlerin şükrü,bir müslümanda gördüğü ayıpları örtmektir.Kulakların şükrü,işittiği ayıpları gizlemektir.
Peygamber Efendimiz(sav)bir adama"nasıl sabahladın?"diye sorar.Ve o da,"hayırla"diye cevap verir.Üçüncü kere sorduğunda da adam,"Allah'a hamd ve şükürler olsun ki hayırla sabahladım"deyince şöyle buyurur:"Senden istediğim cevap işte buydu.