Rabbim cc nasıl korkmalı..


Emir ve yasaklarını hafife almaktan çok çok korkmalı.

Sözü ile fiilinin birbirini yalanlamasından korkmalı.


Herşeyi kuşatan rahmetinin kapsamından çıkmaktan, bunu netice
verecek hallerden korkmalı..
İnsanların kınamasından değil, Allah’ın gazabından korkmalı.
Kelâmını yanlış anlamaktan, yanlış anlatmaktan, hele de dünya
menfaati için eğip bükmekten ödü kopmalı..
Mahlukâtını, özellikle de sevdiklerini incitmekten korkmalı.
Öyleyse Onun en sevdiği ile; Resulullah Efendimiz(a. s.m.) ile ters

düşmekten veya ona bîgane kalmaktan korkmalı.

” Verdiğim ömrü nerede, ne işlerde kullandın?” diye soracağı
günden korkmalı.


En çok da ” bu amelleri, kimin hoşnutluğunu, beğenisini umarak
yaptıysan ona git!..” demesinden korkmalı.
Ondan gerektiği gibi korkmamaktan da korkmalı..