Allah cc rızasına ermek için şunlara hususen riayet etmelidir

Mürid,seyr ü sülûkunu devam ettirmek ve Allah’ın rızasına ermek için şunlara hususen riayet etmelidir:

1-Bütün günahlardan sakınmak,takva sahibi olmak.

2-Cehaletle hareket etmeyip ilmi aramak.

3-Hayırlı kimselerle arkadaşlık yapmak.

4-İnsanlara eziyet etmemek.

5-Allah’ın ihsan ettiğine kanaat etmek.

6-İnsanlara muhtaç olmamak için çalışmak.

7-Mütevazi olmak,insanları kendinden üstün bilmek.

8-Kendini ilgilendirmeyen işlerle meşgul olmamak.

9-İnsanlara yumuşaklıkla muamele etmek.

10-Zikrullahı çoğaltmak ve çokça salavat okumak.

11-Kur’an okumayı ihmal etmemek.

12-Dostu ve düşmanı iyi tanımak.

13-Sırlarını kimseye açmamak.

14-Komşularına hürmet etmek,onlarla iyi geçinmek.

15-Allahu Zülcelâl Hazretlerine karşı iyi niyetli olmak.