Maliki âlimlerinden olan Kadı Iyad el-Mâliki, “Eş-Şifâ fî ta’rîfi hukuki’l-Mustafâ” adlı kitabında şöyle demiştir: “Müslümanlardan Allâh’a sövenin (küfredenin) kafir olması hususunda bir ihtilaf (başka bir söz) yoktur.” Yani bütün müslümanlara göre Allâh söven bir kimse kafir olur (Dinden çıkar), her ne kadar cahil de olsa yine de cahil olması bu durumu değiştirmez.