Allah'tan Korkunuz ve İsterken Güzellikle İsteyin
Allah'tan Korkunuz ve İsterken Güzellikle İsteyin
Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem):
"Allah'tan korkun ve isterken güzellikle isteyin" diye buyurarak dünya ve âhiret maslahatlarının arasını bir arada toplamış olmaktadır. (İbn Hibban (3239, 3241) Cabir hadisinden rivayet etmiştir. Hadisin uzun rivayeti için aynı yere bakınız.)
Kuşkusuz nimet ve zevklerine ancak Allah'tan korkmakla, kalbi ve bedeni rahatlatmakla, sıkıntı ve şiddetli hırsı götürmekle ulaşılabilir. Dünyayı talep ederken yorgun olmak, inat etmek, hile ve kötülük yapmakla da ancak talepte haddi aşmaya ulaşılabilir.
Dolayısıyla her kim Allah'tan korkacak olursa âhiretin lezzet ve nimetleriyle kurtulur. Kim isterken güzel isterse dünyanın sıkıntı ve kederlerinden de rahatlamış olur.
Allah kendisinden yardım istenilendir.

Andolsun dünya kendisine nida edip çağırmakta:
Mahlukat sahibini şayet herkes dinlemiş olsaydı,
Nice maişete bağlanan vardı ki onları yok ettim,
Nice mal toplayanı da toplananlardan ayırıverdim