Gösterişten ALLAH cc korkusundan dolayı kaçmak.

Hasan-ı Basri Hazretleri Buyuruyor ki: Öyle Adamlara Yetiştim ki Şöhret Korkusu İle Kendisinin Ve Etrafındakilerin İstifade Edecekleri Hikmetli Sözlerden Vazgeçerlerdi... Yolda Giderken Halkı Rahatsız Eden Bir Şeyi Gördüğünde Şöhret korkusuyla Onu Temizlemezdi. Gösterişçi kıyamet Günü Dört İsimle Çağrılır. Ey Riyakâr! Hilekâr! Zarar Veren! Ahlaksız!. Bu İsimlerle Çağrılarak ‘kim için Amel Ettinse, Git Mükâfatını Ondan Al, Bizim Nezdimizde Senin Bir Mükâfatın Yoktur’ Denir.


Hz. Ali (r.a) Buyurmuştur ki: Gösterişçinin Üç Belirtisi Vardır:
1 -Yalnız kaldığında Amelinde Tembelleşir.
2 -Halk İçindeyken Gayrete Gelir.
3 -Övüldüğü Zaman Amelini Çoğaltır, Yerildiği Zaman Amelinde Gevşer.Fudayl b.İyaz Hz.(r.a) Buyuruyor ki: Selefi Salihin Yaptıkları Amellerle Gösteriş Yapmazken Şimdiki İnsanlar, Yapmadıklarını Yapmış Gibi Göstererek Riyakârlık Ediyorlar. İkrime Hazretleri (r.a) Buyuruyor ki: AllahüTeala kulun Ameline Vermediği Mükâfatı Niyetine Verir, Zira Niyette Riya Söz konusu Değildir. Ebu Ümame El Bahili Mescidde Bir Adamın Ağladığını Görünce ‘Ey Adam Sen Sensin, Burada Ağlamana Ne lüzum Var, Evinde Ağlasan Daha İyi Olmaz mı? Dedi Hazreti Ömer (r.a) Boynunu Bükmüş, Çenesini Göğsüne Yaslanmış Görünce ‘Hey Sen Başını kaldır, Huşu Boyun Bükmekte Değil kalptedir’ Dedi.


Ebu Hafs El Haddadinin Müridlerinden Biri Dünyayı Ve Dünyacıları Zem etti(kötüledi). Ebu Hafs' Gizlemen Gereken Şeyi İfşa Etmiş Oldun! Bundan Sonra Toplantılarımıza Gelme! Dedi. Yani Dünyacıları Kötülemenin Altında Ben Zahidim İddiası Yatar. Lokman (a.s) Oğluna Şöyle Demiştir: Oğlum kalbin katı Olduğu Halde İnsanların Hürmet Etmesi İçin kendini Allah’tan korkar Gibi Göstermeye Sakın Çalışmaya...


Hazreti Hüseyin(r.a) Şöyle Buyurmuştur: Allahım! İnsanların Gözünde Güzel Görünüpte Senin Nazarında İşimin Çirkin Olmasından, İnsanlara karşı Görünüşümü korumaktan, Senin Müttalli Olduğun Kalbimi kaybetmekten, İnsanlara kendimi Güzel Gösterip kötü Niyetimle Sana karşı Cürretkar Davranmaktan, İnsanlara Güzel Amelimle Yaklaşıp kötü Niyet Ve Hareketimle Senden Uzaklaşıp Azabını Celbetmekten Sana Sığınırım. Allahım Beni Bu Hallerden koru.


Sehl ibni Abdullah et tüsteri(k.s) Buyurduki . Riya Üç kısımdır:
1-Bir işi Allahü Tealadan Başkası İçin Yapıp ,Allah İçin Yaptığını Anlatmaya Çalışmak.Bu İmandaki Şüpheden kaynaklanan Bir Nevi Münafıklıktır.
2-Bir Şeye Allah İçin Girip , Başkası Tarafından Görününce Sevinmek,Bundan Tevbe Eden kul Yaptıklarının Hepsini İade Etmelidir.
3- Bir İşe İhlâsla Girip Allah İçin Bitirmek fakat Sonra Duyulduğunda Milletin Medhine Sevinmek. İşte Allahü Tealanın Nehyettiği Riya Budur.


Lokman Hekim Oğluna Buyurmuştur ki: “Riya Amelinin karşılığını Dünyada Beklemektir.Allahın Dostları İse Ahiret İçin Amel Etmişlerdir”..O zaman kendisine Riyanın İlacı Nedir ? Diye Sorulduğunda ‘Ameli Gizlemektir’ Buyurdu. ‘Peki, Amel Nasıl Gizlenir? Diye sSrulunca: ‘Açık Yapmaya Mecbur Olduğun Amelleri Ancak İhlas İle Yap, Açıklamaya Mecbur Olmadıklarını İse Allah’tan Başka kimsenin Görmemesini iste. Milletin Gördüğü Amelini Amelden Sayma’.
Eyyüb Es Sahtiyani Hazretleri: Amellerinin Bilinmesini İsteyen kişi Akıllı Değildir’ buyurmuştur.