İnsanı ümitsizliğe sürüklenmekten

, sıkıntı, üzüntü, korku ve gelecek kaygısından uzak tutan en büyük nimet imandır

İnsanı yaratan, ona işitme, görme, düşünme yeteneklerini veren, yürümesini, nefes almasını sağlayan, rızıklandıran ve sahip olduğu her şeyi veren Yüce Allah`tır. Allah sonsuz güç sahibidir ve O`nun rahmetinden asla umut kesilmez.

Allah`ın rahmetinden umut kesen insan, Yüce Rabbimizin her şeye güç yetiren olduğu gerçeğinin bilincinde değildir. Bu tavır “… Kafirler topluluğundan başkası Allah`ın rahmetinden umut kesmez. “ (Yusuf Suresi, 87) ayetinden de açıkça anlaşılacağı gibi kafirlere özgü bir davranıştır ve müminlerde görülmez.
Müminler Allah`a dayanıp güvenir, O`na kalpten inanır, O`nun her şeye kadir olduğunu bilir ve daima ümitvar yaşarlar. Allah`ın, dualara icabet ettiğini, her nimeti karşılıksız verdiğini bilirler. Müminler her şeyin hayırla yaratıldığına inanır ve olumsuz gibi görünen durumlarda tevekkül göstererek yalnızca Allah`a sığınırlar.
Gereği gibi iman edemeyen insanlar ise karşılaştıkları olumsuzluklarda tevekküllü davranamazlar ve kolayca yıkılırlar. Allah`ın her şeyi hayırla yarattığını unutur ve ümitsizliğe kapılırlar. `Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey, sizin için hayırlıdır ve olur ki, sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz. ` (Bakara Suresi, 216) ayeti aslında her şeyin en doğrusunu Allah`ın bildiğini ve O`na teslim olmak gerektiğini gösteren önemli bir ayettir.
Ümitsizlik, şeytanın insanları Allah`ın yolundan alıkoymak için verdiği vesveselerden biridir. Şeytanın bu oyunuyla insanlar basit hataları büyük görür, gereksiz kuruntulara kapılır, imanları zayıflar ve Allah`ın yolundan uzaklaşırlar. Şeytanın oyununa gelen bu insanlar hatalarını telafi edip Allah ?a sığınmak yerine, `çok fazla günah işledim ve artık geri dönüşüm yok` mantığı ile hata yapmaya devam ederler. Oysa Allah: ` Ey kendi aleyhlerinde olmak üzere ölçüyü taşıran kullarım. Allah`ın rahmetinden umut kesmeyin. Şüphesiz Allah, bütün günahları bağışlar. Çünkü O, bağışlayandır, esirgeyendir. ` (Zümer Suresi, 53) ayetiyle ümitsizliğe kapılmamak gerektiği konusunda insanları uyarır.