Birbirimizi sevelim.

Mü’minler birbirini sevmeli, birbirine kin beslememelidir. Bütün müminler
kardeş olduğuna göre birbirimize kin beslemeyelim. Allah-u Zülcelal mümin
kulların birbirine kin beslememesi için ayet-i kerimede kullarına şöyle
demelerini öğretiyor :

"Onlardan sonra gelenler; 'Rabb'imiz! Bizi ve bizden önce inanmış olan
kardeşlerimizi bağışla; kalbimizde müminlere karşı kin bırakma. Rabb'imiz!
Şüphesiz sen şefkatlisin, merhametlisin' derler." (Haşr; 10)

Bakınız, Allah-u Zülcelal ayet-i kerimede bize nasıl öğretiyor, mümin
kardeşlerimize kin beslemememiz için bize nasıl emrediyor. Birbirimize bu
şekilde dua etmemiz lazımdır. Çünkü mümin kardeşimiz yanımızda olmadığı
zaman, ona dua edersek bir melek de bize der ki:

"Sen ona ne şekilde dua ediyorsan, onun için ne istiyorsan aynısı sana da
olsun.” Yani biz: "Ya Rabbi! Benim mümin kardeşimi af ve mağfiret et, onu
cehennemden muhafaza eyle." diye dua edersek, melek de der ki:

"Allah-u Zülcelal seni de affetsin, cehennemden muhafaza eylesin, sana da
merhamet etsin."