Allah'ın dilemesiyle onlar da konuşacaklar.

Hesap günü gelip de tüm şâhitler bir araya toplandığında, Allah'ın dilemesiyle onlar da konuşacaklar.

“Gün gelecek, dilleri, elleri ve ayakları yapmış oldukları bütün kötülükleri tek tek bildirerek, aleyhlerine şahitlik edecekler.”
(Nur sûresi, 24/24)

... “O gün ağızlarını mühürleriz, elleri bize yaptıklarını söyler ve ayakları da şahitlik eder.”

(Yasin sûresi, 36/65)