Allah’tan Başka Dualara Karşılık Veren Yoktur!

İnsanoğlu bir sıkıntıya maruz
kaldığında veya arzuladığı bir şeyin
gerçeklemesi için ellerini kaldırıp
kendinden yüce bir varlığa dua eder.

Bu varlık ya Allah’tır ya da başkaları.
Eğer dua edilen zât Allah ise ortada
... tevhid, Allah’tan başkası ise ortada şirk
vardır.

Tarihte müşahede edilmiş şirk
türlerinin en yaygınlarından birisi
budur. Yani Allah’tan başkalarından
yardım isteme, dua ve niyazlarını
onlara sunma.

Mümin bir kul duasını
Allah’tan başkasına etmediği için, ettiği
duaya O’ndan başkasının da icabet
edemeyeceğini bilir.

Yüce Allah şöyle
buyurur:

“Rabbiniz şöyle buyurdu: “Bana
dua edin size karşılık
vereyim.” (Mü’min/60)

“O’ndan başka dua ettikleri
onlara hiç bir şeyle karşılık
veremezler.” (Ra’d/14)