Hak teâlâ, her ân kendisi ile bulundursun.

Bir kimsenin saçının, sakalının siyâhlığını, îmân ile ve ibâdetler ile ağartması ne büyük ni’metdir.

Resûlullah “aleyhissalâtü vesselâm” hadîs-i şerîfde, (Saçını, sakalını müslimân olarak ağartan afv olunur) buyurdu.

Allahü teâlânın sonsuz merhametini düşününüz.

Günâhları afv edeceğine güveniniz!

Gençlikde, Allahü teâlânın kahrından, azâbından korkmak, titremek lâzımdır.

İhtiyârlıkda afvına, merhametine sığınmalıdır. Evveliniz ve sonunuz selâmet olsun!”