Allah ın laneti zalimler üzerinedir..

Şüphesiz..!

Mazlumun zalimden öcünü alacağı gün,

Zalimin zulmünden daha çetin olacaktır..

Allah ın laneti zalimler üzerinedir..