Allahü tealanın sevdileri

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular ki:

"Üç kimse vardır ki Allah onları sever:

Allâh'ın kitabını okumak için gece kalkan kimse,

Bir sadaka verip de sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek derecede onu gizleyen kimse,

Bir seriyyeye (askerî kıt'aya) katılıp da arkadaşları hezîmete uğradığı (mağlub olduğu) hâlde düşmanla savaşan kimsedir."

HAKKA VE RESÛLE İTAAT EYLE


Hakka ve Resûle itaat eyle

İsyânın sonunda nedâmet vardır

Tâat ile özge ticâret eyle

Tâatte mâye-i saâdet vardır.

Çekerler kılıcı düşman olana

Yakarlar kahr odun isyân kılana

Yeter bu nasihat ibret alana

Hak'dan gâfillere ukûbet vardır.

Zâhir olsa düşmanların ezası

Lazım olur mü'minlere gazası

Diken dikenlerin budur cezası

Eziyet ehline eziyet vardır.

Şedîdü'l-ıkâbdır düşmana Kahhâr

Serîu'l-hisâbdır âsîye Cebbâr

Gösterir her lahza nice yüzbin kâr

Her işde bak sana bir hikmet vardır.

Hani Ad u Semûd u Nemrud aceb

Hani kibreyleyen Kureyş-i Areb

Buldular Hakkıyâ cezâların hep

Sanma serkeşlere bir rahmet vardır. (İsmail Hakkı Bursevîk.s.)

Lügatçe: Nedâmet: Pişmanlık, Mâye-i saâdet: Saâdet mayası, Kahr odun: Kahır ateşini. Od: Ateş, Ukûbet: Cezâ, azâb, Şedîdü'l-ıkâb: Azabı şiddetli Serîu'l-hisâb: Allâhü Teâlâ hesâbı süratle görücüdür, Serkeşler: İtaatsizler.