Allah ile sağlam bir dostluk kurmak,


Allah, sevgiyi aylaklara vermez. Zira sevginin, yalnız kendisine ait olmasını ister.

Çünkü sevgi O’ndadır ve O’nunla oluşur. O halde Allah’a sevgi, sapasağlam ve yıkılmaz bir sevgidir.

Bu sevgi, Allah’ı, kalp ve dille sürekli anmak, Allah ile sağlam bir dostluk kurmak,

Allah’tan uzaklaştıran her meşgaleyle ilgiyi kesmek, O’nun nimet ve ihsanlarını düşünmektir.

Böylece Allah, her kime kendisini cömertlik, kerem ve ihsanı ile tanıtmışsa o kişi Allah’ı böylece bilir… Şems-i Tebrizi