Allah’a duyulan sevgi nasıl olmalıdır?

Allah’a karşı duyulan sevgi, birçok duygunun birleşmesinden oluşan çok köklü bir sevgidir.

Bu sevginin içinde sonsuz bir güç sahibi olan Yaratıcı’nın karşısında hissedilen teslimiyet duygusu,.

Allah’ın sonsuz merhametine duyulan güçlü bir güven duygusu, O’nun sonsuz aklına karşı hissedilen saygı ve yarattığı güzelliklere karşı duyulan hayranlık vardır.

Allah’ın herşeyin sahibi olduğunu bilmenin getirdiği bir sadakat ve bağlılık vardır.

Bütün bunların bilincinde olan insan, Rabbimiz’e karşı çok coşkulu bir aşkla bağlanır.

Bu sevgi gerçek ve saf sevgidir. Kuran’da müminlerin Rabbimiz’e olan sevgileri şöyle ifade edilir:

Allah’tan başkasını ‘eş ve ortak’ tutanlar vardır ki, onlar (bunları), Allah’ı sever gibi severler. İman edenlerin ise Allah’a olan sevgileri daha güçlüdür.

O zulmedenler, azaba uğrayacakları zaman, muhakkak bütün kuvvetin tümüyle Allah’ın olduğunu ve Allah’ın vereceği azabın gerçekten şiddetli olduğunu bir bilselerdi. (Bakara Suresi, 165)