can-ı gönülden Allah'a şükr-etnek lazımdır

"can-ı gönülden hem de dil ile değil bütün azalar ile durmadan Allah'a şükr-etnek lazımdır" (Sadi-i Şirazi)


"nimet şükürle şükürde artışla orantılıdır şükürle artış aynı karında karındaştırlar kuldan şükür kesilmedikçe Allah'tan nimetin artışı kesilmez" (Hz Ali)


"dünya rızkına kanaat et çünkü Rahman olan Allah dünyada kullarını imtihan etmek için servet bakımından birbirlerinden farklı yaratmıştır onun için servet verdiği nasıl şükredecek diye imtihan eder Allah'a şükür O'nun verdiği servetten gösterdiği yerlere harcamak suretiyle olur, şükür Allah'ın kulu üzerinde serveti artırmasına sebep olur öyleyse servetinizin artmasını şükrederek isteyin" (Hz Ömer)